koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Muzeum w Łowiczu wirtualnie
zmodyfikowano  3 lata temu  »  

„Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do współczesności.”

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 7 712 wyświetleń od 29 maja 2017
  • od: 8 czerwca 2017, czwartek
    do: 9 czerwca 2017, piątek

Serdecznie zapraszamy na polsko-czeską konferencję naukową pt. „Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do współczesności.”, zorganizowaną w dwustulecie śmierci największego historyka ziemi kłodzkiej Josepha Köglera. Jej celem jest refleksja nad tym, jak lokalne dzieje kłodzkie postrzegano w poszczególnych okresach i konstelacjach polityczno-ideowych.

Program konferencji:

Dzień / den 1 (8. 6. 2017 – czwartek / čtvrtek):

10.00-11.00 recepcja

11.00-11.30 otwarcie konferencji / zahájení konference

11.30-12.00Bogusław Czechowicz,Projekcje kłodzkich dziejów – przyszłość kłodzkich projekcji. Spojrzenie z punktu „pomiędzy” /Projekce kladských dějin – budoucnost kladských projekcí. Pohled z bodu „na pomezí”

12.00-12.30Marek Cetwiński:Dębowina: o niektórych problemach dziejów ziemi kłodzkiej/ Dobenina: o některých otázkách kladských dějin

12.30-13.00Martin Šandera:Kladsko a narativní dějepisectví husitské a poděbradské éry /Ziemia kłodzka i narracyjne dziejopisarstwo doby husyckiej i podiebradzkiej

13.00-13.30 dyskusja / diskuze

13.30-15.00 przerwa obiadowa / přestávka na oběd

15.00-15.30Jan Zdichynec:Obraz Kłodzka w wybranych dziełach nowożytnej historiografii czeskiej: od Hájka do Pubitschky /Obraz Kladska ve vybraných dílech novověké české historiografie

15.30-16.00Jakub Zouhar:Kladsko v díle a životě českého historika Františka Pubičky S.I. (1722–1807)/ Ziemia Kłodzka w dziele i życiu czeskiego historyka Františka Pubičky S.I. (1722–1807).

16.00-17.00 dyskusja / diskuze

17.00-18.00Krystyna Oniszczuk-Awiżeń:Dorobek Josepha Köglera źródłem inspiracji ekspozycji muzealnej(kuratorskie oprowadzanie po wystawie prezentowanej w Muzeum Ziemi Kłodzkiej) / Dílo Josepha Köglera zdrojem inspiracji muzejní expozice (komentovaná prohlídka kuratorki výstavy v Muzeum Kladska)

Dzień / den 2 (9. 6. 2017 – piątek / pátek):

10.00-10.30Andrzej Behan:Joseph Wittig a Joseph Kögler. Wkład obu kronikarzy w badanie dziejów dzisiejszej Nowej Rudy /Joseph Wittig a Joseph Kögler. Přínos kronikařů k badaní dějin dnešní Nové Rudy.

10.30-11.00Małgorzata Ruchniewicz:"Vierteljahrsschrift fuer Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz" jako forum prezentacji badań i popularyzacji historii regionu (1881/1882-1890/1891)/"Vierteljahrsschrift fűr Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz" jako fórum prezentování výzkumu a popularizace regionální historie (1881/1882-1890/1891)

11.00-11.30 przerwa na kawę / přestávka na kafe

11.30-12.00Tomasz Przerwa:Narracja lewicowa w niemieckiej historiografii ziemi kłodzkiej /Levicová narace v německé historiografii Kladska

12.00-12.30Kacper Manikowski:Pozycja rodu von Magnis w niemieckiej historiografii ziemi kłodzkiej /Postavení rodu panů z Magnisu v německé historiografii Kladska

12.30-13.00 dyskusja / diskuse

13.00-14.30 przerwa obiadowa / přestávka na oběd

14.30-15.00Zdeněk Jirásek:Česká historiografie o Kladsku po roce 1945/Czeska historiografia o ziemi kłodzkiej po roku 1945

15.00-15.30Ondřej Felcman:Nové příspěvky k problematice kladských a poděbradovských dějin /Nove publikacje dotyczące problematyki kłodzkiej i podiebradzkiej

15.30-16.00Wojciech Mrozowicz:Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Możliwość recepcji tekstu wczoraj, dziś i jutro /Kronika proboštví kanovníků sv. Augustina v Kladsku. Možnosti recepce textu včera, dnes a zítra

16.00-17.00 dyskusja i zamknięcie sesji / diskuse a ukončení konference

Referenci / referujici

mgr Andrzej Behan, Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie
prof. dr hab. Marek Cetwiński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. Uniwersytetu Opolskiego
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Slezská univerzita v Opavě
dr Kacper Manikowski, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, starszy kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
dr hab. Tomasz Przerwa, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
zmodyfikowano  3 lata temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ