koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Drukarnia KID - Czas na Kalendarz
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

GALOP 2013

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 925 wyświetleń od 1 stycznia 2010
 • 13 kwietnia 2013, sobota
  » 09:00

XI Dolnośląski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych

I CELE PRZEGLĄDU:

 • Rozbudzanie zainteresowania tańcem wśrod uczniow szkoł podstawowych wojewodztwa dolnośląskiego
 • Kultywowanie tradycji rożnych regionow Polski
 • Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego szkolnych zespołow tanecznych
 • Motywowanie nauczycieli do tworczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych
 • Promowanie aktywności ruchowej poprzez taniec
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę tańca
 • Wymiana doświadczeń między instruktorami zespołow

  II WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W Przeglądzie biorą udział zespoły taneczne reprezentujące szkoły podstawowe wojewodztwa dolnośląskiego (działające w ramach nieodpłatnych zajęć szkolnych)

 • Instruktorem zespołu może być wyłącznie członek grona pedagogicznego delegującej szkoły
 • Wykonawcy występują w dwoch grupach wiekowych: uczniowie klas 0-III oraz uczniowie klas IV-VI. O przynależności zespołu do danej grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Wszystkie dzieci zobowiązane są posiadać aktualną legitymację szkolną.
 • Kategorie taneczne:

   -     taniec ludowy, etniczny, integracyjny
  
  
   -     taniec nowoczesny (disco, jazz, hip-hop itp.)
  
  
   -     inscenizacja taneczna
  
 • Zespoł prezentuje w danej kategorii tylko jeden taniec

 • Minimalna liczba występujących to 8 osob
 • Maksymalny czas trwania występu:

   -   4 minuty w kategorii taniec nowoczesny  
  
  
   -   5 minut w pozostałych kategoriach tanecznych
  
 • Karta zgłoszenia (do pobrania na http://sp17.net.pl/ ) powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie. Każdy występ wymaga osobnej karty zgłoszenia. Zgłoszenia należy przesłać faksem lub pocztą do dnia 14 marca 2013 roku (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia) na adres:

   -     fax.: 713362350
  
  
   -     Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Wieczysta 105, Wrocław
  
 • Utwor muzyczny do jakiego będzie wykonywany taniec należy przesłać e-mailem w formacie mp3 do 14.03.2013 roku na adres lejko@wp.pl

 • Uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości 3 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Przyjacioł Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław: 96 1240 4025 1111 0000 4259 8653 (Pekao II o. we Wrocławiu). W tytule przelewu prosimy podać nazwę zespołu, szkoły i ilość dzieci. Dowod wpłaty należy okazać po przybyciu na Przegląd.

III OCENA I NAGRODY:

 • Ocenie jury podlegać będą:

   -     poprawność wykonania układow tanecznych
  
  
   -     estetyka wykonania
  
  
   -     atrakcyjność choreografii
  
  
   -     trafny dobor strojow i ogolne wrażenie artystyczne
  
  
   -     reprezentatywność tańca dla danej kategorii tanecznej
  
 • Nagrody

   -     Grand Prix XI Dolnośląskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołow
  
  
  
       Tanecznych „Galop 2013"
  
  - I, II, III miejsce i wyrożnienia w danej kategorii

IV CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

 • 13 kwietnia 2013 r. (sobota), godz. 9.00 - występy konkursowe w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu, ul. Wieczysta 105.

Kolejność i przewidywany czas występow w ramach poszczegolnych kategorii zostaną podane 26 marca 2013 r. na stronie internetowej organizatora: http://sp17.net.pl/. Podaną kolejność należy traktować jako ostateczną i niepodlegającą modyfikacji. Niestawienie się zespołu w wyznaczonym czasie będzie rozumiane przez jury jako rezygnacja z udziału w konkursie.

 • Lista wszystkich laureatow, bez podania zajętych miejsc, zostanie opublikowana do 23 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej organizatora: http://sp17.net.pl/
 • Uroczysty Koncert Laureatow i wręczenie nagrod odbędzie się w terminie poźniejszym, podanym przez organizatora podczas przesłuchań w dniu 13 kwietnia 2013 r.

  V INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizatorzy zapewniają sprzęt odtwarzający i nagłośnienie

 • W dniu występu instruktor powinien dodatkowo posiadać przy sobie CD z podkładem muzycznym.
 • Uczestnikow Przeglądu na czas przejazdu i pobytu ubezpiecza instytucja zgłaszająca. Dojazd uczestnikow na koszt własny.
 • W przypadku otrzymania zgłoszeń wypełnionych nieczytelnie, nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, lub nieprzesłania podkładu muzycznego (mp3) organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.
 • Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia wymogow regulaminowych przez zgłaszającego
 • Jury ma prawo nie przyznać niektorych wyrożnień i nagrod
 • Decyzje jury mają charakter ostateczny
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach promocyjnych konkursu.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
 • Numery telefonow kontaktowych organizatorow:

  • Koordynator Przeglądu - Małgorzata Lejko: 669037081, lejko@wp.pl

  • SP-17: 713688298

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ