koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - luty 2023 - nr 346
zmodyfikowano  10 lat temu  »  

Wojciech Gilewicz NIESKOŃCZONOŚĆ | INFINITY

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 14 150 wyświetleń od 1 lutego 2010
  • od: 4 lutego 2010, czwartek
    do: 26 lutego 2010, piątek

malarstwo | video | painting | video

Wojciech Gilewicz
NIESKOŃCZONOŚĆ | INFINITY

malarstwo | video | painting | video

04.02 - 26.02.2010

otwarcie: 4.02.2010 godz. 18:00 | czwartek

opening: thursday, february 4, 6 p.m.

Wielu tworcow (jeśli nie wszystkich) przez całe życie pochłania jeden temat. Powołują do istnienia kolejne powieści, partytury, poematy czy obrazy, będące niekończącym się przybliżaniem.

"Nieskończoność" to tytuł najnowszej wystawy Wojciecha Gilewicza w Galerii Entropia, w ktorej autor odkrywa oblicze swojego malarstwa in progress.

Proces jest nieustannie obecny w malarstwie tego autora czy to jako temat przedstawienia, czy jako metoda tworzenia, czy sposob istnienia obrazu zmierzający do jego zaniku i stopienia się z otoczeniem. Zdarza się, że obrazy Gilewicza powstają jako efekt czynności technologicznych rozmaitych profesji. Bywa, jak w ostatnim projekcie realizowanym w Entropii, że obrazy są wystawione na wielomiesięczne działanie czynnikow atmosferycznych i trudnych do przewidzenia działań ludzkich w przestrzeni miasta. W wielu przypadkach rejestracja filmowa jest jedynym śladem ich istnienia. Często też dokumentacja wideo stanowi integralną część wieloetapowego projektu malarskiego.

Tym razem, w projekcie "Nieskończoność", zostaje powstrzymany sam proces tworczy. Obrazy zostają zeń wycięte niczym kadry z filmow i można się im przyjrzeć jako formom przejściowym, jeszcze nieskończonym.

Kilka z tych obrazow zostało rozpoczętych podczas stypendium w USA. Gilewicz przenosi spojrzenie z abstrakcyjnych tekstur miejskich na billboardy i reklamy, w sferę przedstawienia, w ktorej dostrzega ślady destrukcji. Przedstawia coś, co już przedstawione, dokumentując jednocześnie ingerencje przypadku. Kilka innych obrazow to autonomiczne kompozycje abstrakcyjne, będące jakby nawarstwionymi powidokami barwnego chaosu w ciągłym pulsowaniu i zmienności.

A.J.


Wojciech Gilewicz, dyplom z malarstwa z wyrożnieniem w pracowni prof. Leona Tarasewicza, 1999, warszawska ASP, artysta mający w swoim dorobku wiele intrygujących projektow i wystaw w kraju i za granicą (m.in. Galeria Biała, Lublin 2000; CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2001; Galeria Arsenał, Białystok 2002; Foundation Deutsch de la Meurthe, Paryż 2004; Galeria Foksal, Warszawa 2005; TR, Warszawa 2005; Galeria Entropia "APORIA MALARSTWA", Wrocław 2006/2007; BWA Sanok, 2007; Muzeum Sztuk Pięknych, Iwano-Frankowsk 2007, Galeria Biała, Lublin 2007; Contemporary Art Museum, Saint Luis, 2008; Galeria Foksal, Warszawa 2009).

Nagrody, stypendia, rezydencje m.in. Fundacji Kultury, MKiDN, Instytutu A.Mickiewicza, Foundation Deutsch de la Meurthe, Paryż, LMCC, NY, Zendai MoMA, Szanghai, TAV, Taipej, The National art Studio, Seul.

[Archiwum projektu "Aporia malarstwa", Galeria Entropia, 2006/200](http://www. entropia.art.pl/old/Archiwum/2007/Gilewicz/info.htm)http://www.entropia.art.p l/old/Archiwum/2007/Gilewicz/info.htm


Many, if not all artists spend their whole lives pursuing a single theme. They produce an endless sequence of approximations in the form of novels, musical scores, poems, or paintings.

"Infinity," a show of Wojciech Gilewicz's work at Entropia Gallery, reveals the artist's painting in progress.

Process is always present in Gilewicz's painting, either as the subject of representation, as a creative method, or as a mode of the painting's existence which tends toward disappearance and blending with the environment. Sometimes, his paintings are the outcome of technological activities of various professions. At other times, as in his latest project for Entropia, they are installed in urban spaces, exposed to the weather and not-so-predictable human intervention, and remain there for months. In many cases film footage is the only trace of their existence, with video documentation often forming an integral part of the artist's multi-phase painting projects.

In "Infinity," the creative process is interrupted. The paintings, cut from it like frames from a film, can be looked at as transitional, as-yet-unfinished forms.

Gilewicz began work on several of the exhibited paintings while on a grant in the U.S. He shifts his gaze from the abstract urban textures to billboards and advertisements, an area of representation in which he discovers traces of destruction. He represents the already represented while documenting the intervention of chance. Several other paintings are autonomous abstract compositions which seem to be accumulations of afterimages of colorful chaos in constant flux and change.

A.J.


Wojciech Gilewicz (degree with honours in painting from the Warsaw Academy of Fine Arts, 1999, where he studied with Professor Leon Tarasewicz) is an artist with many intriguing projects and exhibitions to his name, both in Poland and abroad (including Biała Gallery, Lublin 2000, CSW Ujazdowski Castle, Warsaw 2001; Arsenał Gallery, Białystok 2002; Foundation Deutsch de la Meurthe, Paryż 2004; Foksal Gallery, Warsaw 2005; TR, Warsaw2005; Entropia Gallery, Wrocław 2006/2007; BWA Sanok, 2007; Fine Arts Museum, Iwano-Frankowsk 2007, Biała, Gallery, Lublin 2007; Contemporary Art Museum, Saint Luis, 2008; Foksal Gallery, Warsaw, 2009).

Awards, Grants, Residencies incl. The Fundacja Kultury, The Ministry of Culture Grants, The Adam Mickiewicz Institute Grant, Foundation Deutsch de la Meurthe, Paryż, LMCC, N.Y., Zendai MoMA Residency, Szanghai, TAV, Taipej, The National art Studio, Seoul.

"The Aporia of Painting" project archive, Entropia Gallery, 2006/2007

http://www.entropia.art.pl/_old/Archiwum/2007/Gilewicz/info.htm

zmodyfikowano  10 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ