koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
ALICJA NFMCO JEST GRANE - luty 2023 - nr 346Karnawał
zmodyfikowano  10 lat temu  »  

Kundalini Joga

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 41 547 wyświetleń od 15 grudnia 2012
 • 29 stycznia 2013, wtorek
  » 18:30 - 20
 • 22 stycznia 2013, wtorek
  » 18:30 - 20
 • 15 stycznia 2013, wtorek
  » 18:30 - 20
 • 8 stycznia 2013, wtorek
  » 18:30 - 20

wtorki 18.30–20:00

„Tak jak wszys­tkie rzeki kończą swoj bieg w oceanie, tak wszys­tkie formy jogi kończą się pod­niesie­niem Kun­dalini, twor­czego potenc­jału istoty ludzkiej."

Kun­dalini Joga jest jed­nym z naj­cen­niejszych prezen­tow, jakie dane nam było otrzy­mać od losu. Jej poz­nanie i prak­tyka całkowicie odmieniły nasze życie, czyniąc je dużo radośniejszym, zdrowszym i pełniejszym. Za pośred­nictwem tej strony (http://kundalinijoga.tk) oraz prowad­zonych przez nas zajęć z całego serca prag­niemy dzielić się tą starożytną wiedzą, by każdy miał możli­wość sko­rzys­ta­nia z owocow, jakie niesie jej praktyka.

Kun­dalini Joga wywodzi się z misty­cznej trady­cji starożyt­nych Indii, będąc jedną z najbardziej tajem­niczych i najdłużej skry­wanych form jogi.

Jest zbiorem prostych ćwiczeń fizyczno-oddechowych (kriyi), ktore mogą być wykony­wane przez każdego, nieza­leżnie od wieku czy sprawności fizycznej.

Czego potrze­bu­jesz:

Maty do ćwiczeń i lekkiego koca do okrycia się pod­czas relaksu. Ćwiczymy na boso (choć nie jest to szty­wną regułą i jak często marzną ci stopy, możesz ćwiczyć także w skar­petach), w wygod­nym ubra­niu (najlepiej z nat­u­ral­nego materiału).

Ajna (Stanisław Chwiszczuk)

Nauczy­ciel Kun­dalini Jogi wg. trady­cji Yogi Bha­jana (cer­ty­fikat Kun­dalini Research Insti­tute). Swoją przy­godę z jogą zaczął w 2001r, od Hatha Jogi ktorą prak­tykował do 2007r, kiedy po raz pier­wszy zetknął się z Kun­dalini Jogą. Zafas­cynowany w 2009r ukończył kurs nauczy­ciel­ski, i od tego czasu reg­u­larnie jej naucza. W swoich poszuki­wa­ni­ach zgłębiał wiele rożnorod­nych tech­niki roz­woju wewnętrznego i uzdraw­ia­nia (jak m.in. sztuki walki, Chi-Gong, Tai-Chi, Mtoda Silvy, NLP, Reiki, Shi­atsu, odwiedzał ośrodki medy­ta­cyjne w Indi­ach), by odkryć, że to Kun­dalini Joga jest ścieżką, ktora najbardziej wspoł­gra z jego osobowoś­cią i daje najlep­sze rezultaty.

Pry­wat­nie pasjonuje się psy­chologią, filo­zofią wschodu, medy­tacją, roz­wo­jem ludzkiego potenc­jału. Z wyk­sz­tałce­nia jest nauczy­cielem języka angielskiego.

Zaję­cia będą odby­wały się od wrześ­nia w każdy wtorek od 18:30 do 20:00 i docelowo będą trwały cały rok. Warto zarez­er­wować sobie miejsce, aby nie doszło do sytu­acji, w ktorej nie ma wystar­cza­jąco dużo miejsca. Ilość mat do jogi jest ograniczona.

Kon­takt do Ajna: kundalinijoga.tk@gmail.com lub 788 975 009.

Uczest­nictwo w poje­dynczych zaję­ci­ach, to 30zł. Ist­nieje możli­wość wykupi­enia kar­netu na 4 wejś­cia za 90zł lub 8 wejść za 150zł.

bilety: 30

autor:
zmodyfikowano  10 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ