koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE czerwiec 2024 - nr 361Wieczory w Arsenale 2024KRUPA | KAF Young Art Prize 2024!Dni Oławy 2024TpL repertuar czerwiecGastro Miasto 2024
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Taniec Orientalny

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 42 434 wyświetleń od 29 stycznia 2013

Taniec ori­en­talny uczy nas akcep­tować ciało takim, jakie jest, pod­kreślać jego atuty i cieszyć się swoją kobiecoś­cią. Tańcząc nabier­amy pewności siebie, sta­jemy się odważniejsze w wyraża­niu swoich potrzeb, na nowo odkry­wamy w sobie nat­u­ralną kobiecą umiejęt­ność uwodzenia.

To, czego nauczymy się na parkiecie, przełoży się w życiu codzi­en­nym na lep­szą świado­mość ciała, dzięki czemu będziemy się poruszać z więk­szą lekkoś­cią i gracją, a na poziomie emocjon­al­nym na więk­szą pogodę ducha, odwagę i pewność siebie w kon­tak­tach z ludźmi – zwłaszcza z mężczyznami.

Prowadząca: Ewa Pomorska WWW.evadance.com

Ter­min: 5 lutego 2013 Godz.17.00–18.30

Wstęp: 30zł

Miejsce: Nalanda Księ­gar­nia Kaw­iar­nia Vegedajnia

Taniec ori­en­talny ze względu na rodzaj wykony­wanych ruchów angażuje prak­ty­cznie wszys­tkie mięśnie, w przy­jemny spo..sób rzeźbiąc syl­wetkę. Wzmac­nia też rzadko uży­wane mięśnie dna mied­nicy, co przekłada się na lep­szą postawę i sta­bil­ność w ruchu, a na poziomie psy­chicznym daje nam poczu­cie kobiecej siły i wital­ności, której źródło stanowi właśnie – często zapom­i­nana przez kobi­ety Zachodu – mied­nica. Pon­adto, wyko­rzys­tu­jąc pracę z przeponą i odd­echem rozluź­nia i har­mo­nizuje ciało.

  • Dowiemy się na czym polega kobiecość w świecie Ori­entu, na jakich wartoś­ci­ach się opiera i jak bardzo – wbrew powszech­nym na Zachodzie stereo­ty­pom – jest cele­browana i doce­ni­a­nia, zarówno przez mężczyzn jak i same kobi­ety. Kobi­eta Ori­entu nie konku­ruje z mężczyzną, ale umie wyrażać swoje kobiece potrzeby w sposób niewymus­zony i naturalny.

  • Popracu­jemy nad elasty­cznoś­cią i świado­moś­cią ciała.

  • Popracu­jemy z mied­nicą, talią i ze środ­kiem ciężkości – miejs­cami zazwyczaj usz­ty­wnionymi przez siedzący tryb życia, stres i nasze „zmaskulin­i­zowane” przekonania.

  • Popracu­jemy nad właś­ciwą postawą i stabilnością.

  • Nauczymy się chodzić i poruszać z gracją.

  • Nauczymy się pod­sta­wowych ele­men­tów tańca ori­en­tal­nego, tj. koła i ósemki bio­drami, pod­sta­wowe kroki, prze­sunię­cia bio­drami, obroty, różne pozy­cje rąk, akcenty, pozy taneczne.

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ