koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2022 - nr 333
zmodyfikowano  9 lat temu  »  

Koncert mis tybetańskich i gongów

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 9 217 wyświetleń od 31 stycznia 2013
  • 28 lutego 2013, czwartek
    » 19:00 - 20
  • 7 lutego 2013, czwartek
    » 19:00 - 20

Wibracje dźwięku mis i gongów tybe­tańs­kich jako fala dźwiękowa przenikają głęboko struk­tury fizy­czne każdej komórki ciała i masują je powodu­jąc rozluźnie­nie oraz regen­er­acje na poziomie o wiele głęb­szym niż nocny odpoczynek. Docier­ają też do tych części ciała, które często nap­inamy pod wpły­wem różnego rodzaju stresów świadomych i nieświadomych, i które doprowadzają do tzw. blokad ener­gety­cznych – przyszłych chorób. Te strefy zostają pobud­zone głęboką fala akusty­czną i uczone są przez kole­jne kon­certy dźwiękowe jak ist­nieć w stanie rozluźnienia i odpoczynku. Daje to po dłuższym stosowa­niu poprawę zdrowia fizy­cznego, a także zwięk­sza odporność psy­chiczną, pozy­ty­wne reagowanie na trudne sytu­acje i stany lękowe, rozluźnie­nie pro­cesów myślowych i zwięk­sza koncentrację. Cały ten pro­ces polep­sza samopoczu­cie i daje więk­szą swo­bodę bycia oraz wiarę w swoje możli­wości, siłę i odwagę – osiąga się stan zbliża­jący nas do har­monii wewnętrznej. Osoba pozosta­jąca w takim stanie ma łat­wość w kon­tak­tach z otocze­niem i dużą tol­er­ancję wobec siebie i innych, więc rzadziej wpada w stan roz­drażnienia, radzi sobie spoko­jnie i pewni z różnymi sytu­ac­jami codziennymi.

Ter­min: 28 lutego 2013 (19:00 – 20:30)

Wstęp: 30zł od osoby. Warto przynieść ze sobą kari­matę albo śpiwór.

Przed i po kon­cer­cie degus­tacja chleba na zak­wasie z wegańskimi pastami. Agata o sobie: Pracuję jako masażys­tka dźwiękiem za pomocą mis tybe­tańs­kich i gongów oraz jako trener odd­echu. Jestem absol­wen­tką szkoły Rani Spets Prana Vision. Na samym początku było spotkanie z wege­tar­i­an­izmem. W 1996 spotkałam na swo­jej drodze Rani Spets, zaczęłam świadomie odd­y­chać. Z dźwiękiem pracuję od początku 2006.

Infor­ma­cje i rez­erwacje na miejscu w Księ­gar­nioKaw­iarni Nalanda, a także mailowo: lucyna@nalanda.pl lub tele­fon­icznie: 696350815

autor:
zmodyfikowano  9 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ