koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
PrometeuszDNI SENIORADon VasylCO JEST GRANE - wrzesień 2023 - nr 352
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Dwa­na­ście Wiel­kich Czy­nów TONPY SZENRABA

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 35 414 wyświetleń od 8 lutego 2013

Wykład Nalanda, Wro­cław, 14.02.2013 (18:00 — 20:00)

Temat: 12 Wiel­kich Czy­nów TONPY SZENRABA

Po ponad mie­sięcz­nej prze­rwie zapra­szamy zain­te­re­so­wa­nych na kolejną serię wykła­dów na temat tra­dy­cji Yung­drung Bon. Roz­pocz­niemy od zapo­zna­nia się z tzw. Wiel­kimi Czy­nami (mdzad pa bcu gnyis), któ­rych doko­nał zało­ży­ciel Bonu na prze­strzeni 81 lat swego życia na ziemi.

W isto­cie, owe czyny uka­zują na głęb­szym pozio­mie pew­nego rodzaju ideał, wzór do naśla­do­wa­nia przez współ­cze­snych prak­ty­ku­ją­cych. Ostat­nim, naj­więk­szym czy­nem Tonpy Szen­raba było osią­gnię­cie osta­tecz­nej reali­za­cji Natury Umy­słu, co według tra­dy­cji nasta­pić miało w roku 7818 p.n.e.

Dr Jaro­sław Kotas

Wstęp: 15 zł

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ