koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Szkoła Roz­woju Oso­bi­stego – Coach Shri Vivek Yoga Integralna

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 23 844 wyświetleń od 27 lutego 2013

Kurs nauczy­ciel­ski — spo­tka­nie informacyjne

Aby być szczę­śli­wymi powin­ni­śmy nauczyć się radzić sobie z pod­mio­tem samym, czyli z sobą (poprzez Yogę), z obiek­tem, to zna­czy z innymi (poprzez Tan­trę), i oko­licz­no­ściami (poprzez Gyan Yogę). Inte­gra­cja tych trzech mądro­ści to Shri Vivek Yoga.

Tech­ni­kami, które sto­su­jemy się w Shri Vivek Yodze są: pozy­cje (asany), odde­chy (pra­nay­ama), kriye, oczysz­cza­nie czakr, ruch, eks­pre­sja, śpie­wa­nie mantr, pytania-odpowiedzi, medy­ta­cja i trans­mi­sja ener­gii samo-zrealizowanego Mistrza Shri Guruji Swami Vivekanandy.

Ter­min: 8 marca 2013 (18:30 — 19:30)

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA Pl. Kościuszki 12, Wrocław

3 let­nia Szkoła Coach Shri Vivek Yoga naucza poprzez wie­dzę i prak­tykę jak żyć życiem bar­dziej żywym, ponie­waż tylko wła­sne doświad­cze­nie pozwala na prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy i prak­tyki innym.

Infor­ma­cje: Jola Shi­kha tel.: 508 313 717 Sła­wek Udit tel.: 502 670 213 e-mail: ayuryogashikha@gmail.com

wstęp wolny

Kolejne spo­tka­nia infor­ma­cyjne odbędą się w Łodzi (kwie­cień), Pozna­niu (kwie­cień), Kra­ko­wie (maj) i War­sza­wie (czerwiec).

KURS JEST ORGANIZOWANY POD PATRONATEM CENTRO SHRI VIVEK w BARCELONIE i NIRPEKSHA SANNYAS ASHRAM, KHADANA w INDIACH.

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ