koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Wieczory w Arsenale 2024
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Nalan­dia dla DZIECI “recykling” :)

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 35 021 wyświetleń od 27 lutego 2013

NALANDIA DLA DZIECI

Ter­min: 10 marca 2013 (12:00–13:30)

Pro­jek­cja bajek z rzut­nika plus zaję­cia ruchowo– pla­styczne na temat spraw waż­nych, czyli rzecz o recyklingu

Mar­cowe zaję­cia pełne wra­żeń, na począ­tek kolejna odsłona bajek kli­szo­wych pusz­czo­nych ze sta­rego rzut­nika, wehi­ku­łem czasu prze­nie­siemy się o poko­le­nie wstecz, podróż tą umili nam aktor­ska inter­pre­ta­cja tek­stu wraz z muzyka w tle.

Kolejny etap zajęć zaczniemy zabawą ruchową, która wpro­wa­dzi naj­młod­szych w taj­niki… recy­klingu, nauczy segre­ga­cji odpa­dów. Chwilę póź­niej przej­dziemy do czę­ści pla­stycz­nej, gdzie dzieci będą mogły w końcu uru­cho­mić swoją wyobraź­nię i twór­czość. Pla­sti­kowe kubeczki, butelki, papie­rowe rolki i inne mate­riały recyklingowo-plastyczne zamie­niać będziemy w rado­sne stworki, zadzi­wia­jące pająki, zabawne lor­netki i kto wie co jesz­cze. Dzieci z pew­no­ścią jak zawsze zasko­czą nas swoją wyobraź­nią:)

Zachę­camy do przy­nie­sie­nia też wła­snych odpad­ków recy­klin­gowch np. po zje­dzo­nym śnia­da­niu, można zabrać ze sobą pusty kubek pla­sti­kowy, nakrętki, mały kar­to­nik, cie­kawe nie­po­trzebne czę­ści, które będzie można potem docze­pić, dokleić:)

Obo­wią­zują zapisy, decy­duje kolej­ność zgłoszeń:

Monika tel. 511–159-278 mail: gajanatura@gmail.com

Prze­dział wie­kowy dzieci: od 4 lat

Wstęp 15zł Płat­ność przed zaję­ciami w kasie księgarnio-kawiarni

NALANDA pl. Kościuszki 12 Wrocław

tel. 508 33 00 79 www.nalanda.pl

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ