koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - kwiecień 2024 -nr 359TpL repertuar
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Usta­wie­nia Systemowe

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 34 728 wyświetleń od 1 marca 2013

Nalanda zapra­sza na Usta­wie­nia Sys­te­mowe, które pro­wa­dzi Marek Wil­kir­ski

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

Ter­min: 4 marca 2013 (17:00 — 20:00)

INFORMACJE I ZAPISY oraz ADRES pod nr tel.: Iza­bela Schmidt 515 297 160

O pro­wa­dzą­cym: Marek Wil­kir­ski jest psy­cho­lo­giem i pierw­szym pol­skim pro­wa­dzą­cym wykształ­co­nym w Niem­czech, abso­lut­nym pre­kur­so­rem usta­wień sys­te­mo­wych w Pol­sce. Zaj­muje się usta­wie­niami od 1997 r., samo­dzielne semi­na­ria od 2000 r., prze­pro­wa­dził kilka tysięcy usta­wień. Pro­wa­dził liczne dłu­go­ter­mi­nowe pro­gramy szko­le­niowe. Był orga­ni­za­to­rem pol­skich semi­na­riów wybit­nych nie­miec­kich spe­cja­li­stów, m.in.: Sie­glinde i Jacob Schne­ider, Ilse Kut­schera, Sneh Vic­to­ria Schnabel.

Wię­cej infor­ma­cji: www.wilkirski.pl

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ