koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - LIPIEC/SIERPIEŃ 2024 - nr 362KOMEDANON SOLA SCRIPTA 2024SIŁY PRZEPŁYWU BWA SICKRUPA
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

“JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM…” — wykład

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 33 605 wyświetleń od 13 marca 2013

Inno­wa­cyjny wykład w opar­ciu o nowa­tor­ską metodę uzdra­wia­nia traumy – Soma­tic Expe­rien­cing by Petere Levine

„ JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM W TYM ŻYCIU, W TYM MOMENCIE, W TYM CIELE „

Popro­wa­dzi: Heiko Hin­richs – doświad­czony nie­miecki tera­peuta usta­wień sys­te­mo­wych oraz pracy z traumą. W nowa­tor­ski spo­sób łączy obie metody, zwra­ca­jąc uwagę na prze­ło­że­nie pracy tera­peu­tycz­nej na życie, poprzez zako­rze­nie­nie w ciele i zwró­ce­nie uwagi na zasoby. Pro­wa­dzi szko­le­nia i warsz­taty na tere­nie Pol­ski i Nie­miec. www.familyaffair.pl; www.familyaffair.de

Wykład będzie poświę­cony: – wpro­wa­dze­niu w metodę Soma­tic Expe­rien­cing – prak­tycz­nym spo­so­bom ponow­nego zako­rze­nia się we wła­snym ciele, w sobie; – umie­jęt­no­ściom usta­na­wia­nia dobrych, zdro­wych gra­nic – budo­wa­niu świa­do­mo­ści i czu­cia ciała oraz zaso­bów – wspie­ra­ją­cych nas w szczę­śli­wym prze­ży­wa­niu naszego życia.

Miej­sce: Nalanda Ksie­gar­nio Kawiar­nia Wro­cław Pl. Kościuszki 12

Ter­min: 20 marca 2013 (18:00 — 20:00)

Cena udziału w wykła­dzie 30 pln

Zapisy: drogą elek­tro­niczną lub smsową: tel. 501 67 39 71– Anna Sta­szek e-mail: ustawienia.wroclaw@o2.pl

Zapra­szamy ser­decz­nie, pro­wa­dzący i organizatorka

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ