koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Drukarnia KID - Czas na Kalendarz
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

“Nowy wymiar kobie­cej seksualności”

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 20 701 wyświetleń od 13 marca 2013

Tematy prze­wod­nie: tan­tryczny masaż yoni, eja­ku­la­cja z punk­tów G i A oraz ener­ge­tyczny orgazm

Semi­na­rium dla kobiet i mężczyzn

Wro­cław, 3 kwiet­nia 2013 r.

To jest wyda­rze­nie, które ma na celu edu­ka­cję i infor­mo­wa­nie w przy­stępny spo­sób i z humo­rem. Wie­dza ta daje więk­szą pew­ność sie­bie i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Ale to semi­na­rium jest nie tylko o sek­sie, przede wszyst­kim daje kobie­tom moż­li­wość wzmoc­nie­nia sie­bie jako istoty seksualnej.

Pod­czas semi­na­rium nie ma nago­ści wśród uczest­ni­ków ani innego sek­su­al­nego uczest­nic­twa. W zaci­szu i kom­for­cie domo­wym będzie­cie mogli samo­dziel­nie lub z part­ne­rami eks­plo­ro­wać infor­ma­cje, jakie pozy­ska­cie na tym fascy­nu­ją­cym seminarium. Zapra­szamy. Pozwól się zainspirować!

Ważne: 1. wszy­scy uczest­nicy sa reje­stro­wani tzn adres email i przy­naj­mniej imię 2. odplat­nosc: do 1.04 tylko 40 pln (moga zapla­cic mi na konto, a czy moga tez wam zde­po­no­wac na miej­scu gotowke? wy wtedy zapi­su­je­cie na list — email + imie i nazwi­sko lub samo imie), pozniej 50 pln 3. kwota pro­mo­cyjna jest bezzwrotna Infor­ma­cje organizacyjne WROCŁAW

Ter­min: 3 kwiet­nia 2013, środa Czas: godz. 18.00 — 21.00 Miej­sce: Wro­cław, Kawiarnia-Księgarnia Nalanda Plac Kościuszki 12 Wstęp: pro­mo­cja 40 pln do 1.04 płatne prze­le­wem na konto (kwota bez­zwrotna), 50 pln w dniu seminarium

Semi­na­rium tłu­ma­czone z j.angielskiego na j.polski.

Obo­wią­zują zapisy poprzez email: zapisy@narodzinydozycia.pl

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ