koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Muzeum w Łowiczu wirtualnie
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Wie­czór z Uzdra­wia­niem Rekonektywnym

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 762 wyświetleń od 6 kwietnia 2013

Dowiedz się co napawa zdu­mie­niem spo­łecz­ność lekar­ską. Odkryj, dla­czego szpi­tale i uni­wer­sy­tety na całym świe­cie inwe­stują czas i pie­nią­dze w zna­le­zie­nie wyja­śnień dla spek­ta­ku­lar­nych uzdrowień.

Ter­min: 15 kwiet­nia 2013 (18:00 — 21:00)

Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

Pl. Kościuszki 12, Wro­cław

Wstęp: 20 zł

Pod­czas spo­tkań z Adrianą Karimą i Camilą Vatral, uzdro­wi­ciel­kami rekonektywnymi:

• dowiesz się o feno­me­nie uzdra­wia­nia reko­nek­tyw­nego, oraz jak dzięki sesji The Recon­nec­tion, można doświad­czać ponow­nego połą­cze­nia ze Źró­dłem, wyż­szym Ja i jak ta sesja trans­for­muje całe nasze życie.

• doświad­czysz tej nie­zwy­kłej wibra­cji pod­czas gru­po­wej sesji uzdrawiania

• poznasz pro­ste ćwi­cze­nia jak łączyć się z wibra­cją byś i ty sam zaczął uzdrawiać.

Uzdra­wia­nie Reko­nek­tywne wycho­dzi daleko poza uzdra­wia­nie ener­ge­tyczne. Jego sku­tecz­ność i dłu­go­trwa­łość jest spek­ta­ku­larna. Ta uzdra­wia­jąca wibra­cja zawiera ener­gię, świa­tło i infor­ma­cję. Umoż­li­wia nie tylko powrót do rów­no­wagi na pozio­mie fizycz­nym, men­tal­nym, emo­cjo­nal­nym i ducho­wym ale przy­nosi roz­wój całej Two­jej Istoty!

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ