koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Muzeum w Łowiczu wirtualnie
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Film z cyklu per­ma­kul­tury “Ogród synergiczny”

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 665 wyświetleń od 17 kwietnia 2013

Zapra­szamy na pierw­szy pokaz filmu z cyklu per­ma­kul­tury “Ogród syner­giczny”

Ter­min: 19 kwiet­nia 2013 (piątek)

Zaczy­namy o godzi­nie 18:00. Koniecz­nie daj­cie znać wszyst­kim dział­ko­wi­czom i znajomym.

Z defi­ni­cji Billa Mol­li­sona, pre­kur­sora per­ma­kul­tury: „Per­ma­kul­tura (ang. per­ma­cul­ture) jest świa­do­mym pla­no­wa­niem i utrzy­ma­niem wydaj­nych eko­sys­te­mów, które cha­rak­te­ry­zują się róż­no­rod­no­ścią, sta­bil­no­ścią, oraz natu­ral­nym odna­wia­niem się. Sta­nowi ona har­mo­nijną inte­gra­cję kra­jo­brazu i śro­do­wi­ska z dzia­łal­no­ścią czło­wieka w celu zapew­nie­nia mu poży­wie­nia, ener­gii, schro­nie­nia. Zapew­nia rów­nież roz­wój potrzeb arty­stycz­nych, kul­tu­ro­wych, ducho­wych w spo­sób samo­wy­star­czalny – nie­wy­ma­ga­jący zewnętrz­nej infra­struk­tury i zewnętrz­nego zarządzania.”

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ