koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Ducho­wość bez dogmatów

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 645 wyświetleń od 8 maja 2013

czyli o isto­cie duchowości.

Nazy­wam się Justyna Tere­bus jestem psy­cho­lo­giem który inte­re­suję się ducho­wo­ścią. Od 7 lat zgłę­biam zagad­nie­nie ducho­wo­ści w teo­rii ( min na stu­diach dok­to­ranc­kich) oraz w praktyce.

Mimo, iż ducho­wość stała się popu­larna i dość “modna” ostat­nimi czasy, wciąż nie­wiele osób podej­muje się dys­ku­sji na temat istoty ducho­wo­ści. Tym spo­tka­niem chcia­ła­bym wypeł­nić ową prze­strzeń. Kto wie, być może w efek­cie naszego spo­tka­nia powsta­nie cykl poświę­cony zagad­nie­niom doty­czą­cym ducho­wo­ści? To zależy od Pań­stwa — osób, które przyjdą na spo­tka­nie. Zapra­szam prak­ty­ków i teo­re­ty­ków, laików i eks­per­tów, osoby wie­rzące i ate­istów — wszyst­kich, któ­rych inte­re­suje temat ducho­wo­ści. Zapra­szam do wspól­nej dys­ku­sji i podróży w głąb Ducha ludzkiego… Poru­szane zagadnienia:

Czym jest ducho­wość i jak się objawia?
Skąd “pocho­dzi” i gdzie jej szukać?
Ducho­wość a religijność.
Czy można ją zmierzyć?
Ducho­wość z per­spek­tywy psychologicznej
Czy ducho­wo­ści można się nauczyć?

O tym, jak psy­cho­lo­gia patrzy na ducho­wość, o nauko­wym uję­ciu ducho­wo­ści, o tym, co da się opi­sać, a czego zba­dać nie można.…

Ter­min: 21 maja 2013 (18:00 — 20:00) Miej­sce: Księ­gar­nio Kawiar­nia NALANDA

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ