koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2021 - nr 321
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Prze­bu­dzona Deek­sha Oneness

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 849 wyświetleń od 17 maja 2013

Wro­cław — 22 maja 2013 godz. 14:00 — 16:30

Bło­go­sła­wień­stwo Jed­no­ści / Deek­sha Jed­no­ści jest prze­ka­zem boskiej ener­gii pro­wa­dzą­cym ku wyż­szym sta­nom świa­do­mo­ści i prze­bu­dze­niu (wol­no­ści od oso­bi­stego cier­pie­nia). Bło­go­sła­wień­stwo Jed­no­ści jest doświad­cze­niem nie­za­leż­nym świa­to­po­glą­dowo, ini­cjuje zmianę neu­ro­bio­lo­giczną w mózgu. Jego efek­tem jest akty­wa­cja pew­nych cen­trów i zmniej­sze­nie aktyw­no­ści innych, co daje zmianę w postrze­ga­niu i doświad­cza­niu życia. Bło­go­sła­wień­stwo Jed­no­ści jest darem od Boskiej Obec­no­ści, od Boga, od Wyż­szego Ja. Daje bez­po­śred­nie, oso­bi­ste doświad­cze­nie miło­ści, rado­ści, pokoju, jed­no­ści, uzdro­wie­nia ciała, związ­ków i finansów.

WYJĄTKOWA OKAZJA OTRZYMANIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POPRZEZ OSOBY PRZEBUDZONE

(potwier­dzone przez One­ness Uni­ver­sity — Uni­wer­sy­tet Jed­no­ści w Indiach )

PROWADZĄCY: PRZEBUDZENI TRENERZY ONENESS UNIVERSITY:

Nina i Zyg­munt Kowal­czyk — miesz­ka­jący w Pre­ston (Anglia) Mał­go­rzata Brze­ziń­ska — z Wrocławia

w pro­gra­mie: 1. Infor­ma­cje o Ruchu One­ness 2. Medy­ta­cja Ananda Man­dala 3. Prze­kaz Prze­bu­dzo­nej Dikszy/Błogosławieństwa

MIEJSCE: „Nalanda” księgarnio-kawiarnia, pl. Kościuszki 12, Wrocław

CZAS: środa, 22.05.2013 godz.14.00 do 16.30

(sala dostępna od 13.45, pro­simy o punk­tu­al­ność; będą dostępne krze­sła; zabierz kari­matę, poduszkę, koc i wodę do picia).

WKŁAD: 30 zł ( ucznio­wie i eme­ryci — 20 zł )

KONTAKT: Mał­go­sia Brze­ziń­ska 501 869 899 magochna@interia.pl

WIĘCEJ INFORMACJI: książka Arjuna Ardagh “Prze­bu­dze­nie do Jed­no­ści” ( Wydaw­nic­two Medium )

www.onenesspolska.org, www.onenessuniversity.org

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ