koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
DBP
zmodyfikowano  2 miesiące temu  »  

Wykład „Borys Woźnicki – wybitny muzealnik, który ratował ukraińskie i polskie dziedzictwo kulturowe”

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 9 022 wyświetleń od 26 stycznia 2023
  • 2 lutego 2023, czwartek
    » 17:00

PL/UA
(PL) 02.02.2023 o godz. 17:00 w Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się wykład „Borys Woźnicki – wybitny muzealnik, który ratował ukraińskie i polskie dziedzictwo kulturowe”. Działania ukraińskiego krytyka sztuki i kuratora muzeów Borysa Woźnickiego (1926–2012) na polu ochrony zabytków są bezprecedensowe. Wszystko zaczęło się jeszcze w latach 60. XX wieku, w czasie całkowitego zniszczenia przez władze sowieckie zabytków sztuki i historii Ukrainy. Dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki zgromadził i uratował przed zniszczeniem ponad 20 000 obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego. Pod jego kierownictwem prowadzono aktywne działania poszukiwawcze i ekspedycyjne, co umożliwiło gromadzenie zbiorów na dużą skalę. Pracownicy muzeum pod jego kierownictwem ratowali dzieła przedstawicieli wszystkich kultur, którzy pracowali na terenie Galicji; a oprócz Ukraińców byli to Polacy, Niemcy, Austriacy, Włosi i inni. Z kościołów i katedr dzięki niemu ocalały: duża liczba renesansowych nagrobków z XVI i XVII w., liczne przykłady drewnianej rzeźby z różnych epok, historyczne płótna batalistyczne austriackiego malarza Martino Altamonte (1657–1745).
Badanie eksponatów zebranych przez Woźnickiego czasami zasadniczo zmieniało punkt widzenia nie tylko na twórczość poszczególnych artystów, ale także na sam proces rozwoju sztuki europejskiej, a zwłaszcza ukraińskiej. Popularyzował także prace Ioanna Pinzela, Jova Konzelewicza, Georgesa de Latoura i innych.
Woźnicki podniósł z ruin Zamek Oleski, kolebkę polskiego króla Jana III Sobieskiego. Jest to pierwszy zamek na Ukrainie, który został zmuzealizowany. Ożywił zamek w Złoczowie. Na bazie tworzonych przez niego muzeów zorganizowano trasę turystyczną „Złota Podkowa”, która obejmowała godne uwagi zamki Galicji. O tym, jak jedna osoba mogła zrobić tak wiele dla ratowania i popularyzacji sztuki europejskiej, dowiecie się podczas naszego wykładu.
WYKŁADOWCA: krytyk sztuki Leokadia Anczyszkina.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Wstęp wolny.


(UA) 02.02.2023 о 17:00 у Центрі історії Zajezdnia відбудеться лекція «Борис Возніцький – видатний музейник, який врятував українську та польську культурну спадщину». Діяльність українського мистецтвознавця і музейника Бориса Возницького (1926–2012) в галузі охорони пам’яток є безпрецендентною. Розпочалася вона ще у 1960-х рр., в часи тотального нищення радянською владою пам’яток мистецтва та історії України. Директор Львівської галереї мистецтв, він зібрав і врятував від знищення понад 20 000 об’єктів європейської культурної спадщини. Під його керівництвом проводилась активна пошуково-експедиційна діяльність, що дала можливість зібрати масштабні колекції. Співробітники музеїв під його керівництвом рятували твори представників усіх культур, що працювали на теренах Галичини; а крім українців, це були поляки, німці, австрійці, італійці та ін. З церков і костелів тоді було врятовано: велику кількість ренесансних нагробків XVI–XVII ст., численні зразки дерев’яної скульптури різних епох, історичні батальні полотна австрійського живописця Мартино Альтамонте (1657–1745).
Дослідження зібраних Возницьким експонатів інколи докорінно змінювали точку зору не тільки на творчість окремих митців, але й на сам процес розвитку європейського, а зокрема, українського мистецтва. Також він атрибутував твори Іоанна Пінзеля, Йова Конзелевича, Жоржа де Латура та ін.
Возницький підняв з руїн Олеський замок, колиску польського короля Яна ІІІ Собеського. Це перший замок в Україні, який було музеєфіковано. Відродив замок у Золочеві. На основі створених ним музеїв, організовано туристичний маршрут «Золота підкова», до якої увійшли визначні старовинні замки Галичини. Про те, як одна людина змогла зробити стільки для рятунку та популяризації європейського мистецтва ви дізнаєтесь під час нашої лекції.
ЛЕКТОР: мистецтвознавець Леокадія Анчишкіна.
Запрошуємо всіх бажаючих.
Вхід вільний.

autor:
zmodyfikowano  2 miesiące temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ