koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - luty 2023 - nr 346
zmodyfikowano  10 lat temu

POLSKIE KOBIETY ŻOŁNIERZE

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 19 567 wyświetleń od 1 stycznia 2007
  • od: 23 kwietnia 2003, środa
    do: 8 czerwca 2003, niedziela

UCZESTNICZKI II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wystawa ta wypisana w harmonogram uroczystoœci Miesišca Pamięci Narodowej, pokazuje czyn zbrojny kobiet, które jako żołnierze Wojska Polskiego odegrały znaczšcš rolę w działaniach wojennych. Trzon ekspozycji stanowi zespół specjalnie wykonanych z tej okazji plansz, opracowanych na podstawie materiałów - ksišżek, artykułów prasowych, fotografii, które przez wiele lat gromadziła jedna z uczestniczek wojny w stopniu oficera piechoty pani Janina Wolanin, obecnie w randze podpułkownika. Plansze stanowiš swego rodzaju opowieść o losach kobiet żołnierzy armii polskiej, sformowanej na Wschodzie w latach 1943 - 1944 pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga. Całoœć podzielono na cztery bloki tematyczne. Pierwszy eksponuje wštek formowania armii – naboru rekrutów do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki i powstania Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater (potocznie nazywanego platerówkami), akt zaprzysiężenia kobiet żołnierzy, proces ich szkolenia bojowego i wychowania wojskowego w obozie sieleckim oraz w Riazańskiej Szkole Piechoty kształcšcej oficerów. Treœciš drugiego bloku tematycznego na planszach jest obecnoœć kobiet na szlaku bitewnym. Zaakcentowano tu takie wydarzenia historyczne jak: Chrzest Bojowy – Bitwa pod Lenino (12-13 paŸdziernika 1943 r.), gdzie bohatersko zapisały się m. in. platerówki – fizylierki; udział Wojska Polskiego w Powstaniu Warszawskim ( 10 -23 wrzeœnia 1944 r.) i rola kobiet oficerów dowodzšcych pododdziałami męskimi (plutonami moŸdzierzy, ckm), a zwłaszcza ich niezwykła determinacja w forsowaniu Wisły w celu przyjœcia z pomocš powstańcom warszawskim ( chwalebnie zapisana żołnierzom 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta); Bitwa o Kołobrzeg ( 10 – 18 marca 1945r.) uwieńczona zaœlubinami z Bałtykiem; akt kończšcy wojnę zdobyciem Berlina i tryumfalna obecnoœć Polek w mundurach żołnierskich na Bramie Brandenburskiej w maju 1945 roku. Odrębny zespół tworzš plansze prezentujšce wizerunki kobiety żołnierzy o wysokich odznaczeniach bojowych i honorowych za udział w II wojnie œwiatowej. Prezentację plansz zamyka powojenna aktywnoœć byłych żołnierzy w ruchu kombatanckim (skupionych głównie w ugrupowaniu ‘Riaziańczyków’), uwieńczona powstaniem na Nekropoli Zielonogórskiej obelisku poœwięconego Polskim Kobietom Żołnierzom, które walczyły na wszystkich frontach II wojny œwiatowej. Najcenniejsze eksponaty na wystawie to oryginalne przedmioty - mundury, broń, odznaczenia, dokumenty, fotografie. Sš one niezbitym dowodem, swoistš egzemplifikacjš wkładu kobiet żołnierzy w militarne wzmagania wojenne. Udostępniły je ze swoich kolekcji muzea - Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibš w Drzonowie, Muzeum Regionalne w Lubaniu Œlšskim oraz Izba Pamięci w Platerówce. Użyczone zostały przez Urzšd Gminy w Platerówce i Koœciół Parafialny w Platerówce. Pochodzš również z prywatnych zbiorów osobistych pamištek uczestniczek II wojny œwiatowej i ich rodzin, głównie ze œrodowiska zielonogórskiego (reprezentowanego przez - Janinę Wolanin, Halinę Langner, Emilię Chrul, Marię Mikotę, Sabinę Podlaszuk, Stanisławę Starczewskš, Ewelinę Dolata, Janinę Dudek, Zofię Tokarskš) oraz osiadłych po wojnie w miejscowoœci Platerówka (wœród nich - Weronika Telega, Danuta Kowalik, Bronisława Cwynar), ponadto, reprezentujšcš Warszawę - Adelę Żurawskš. Dzięki zgromadzonym eksponatom możliwe było skompletowanie munduru fizylierki wraz z pepeszš, pokazanie oficerskiej kurtki mundurowej (noszonej przez znanš aktorkę – Ryszardę Hanin), czy zaprezentowanie broni obsługiwanej przez kobiety żołnierzy i oddziały męskie, którymi dowodziły kobiety o szlifach oficerskich oraz w stopniach podoficerskich. Cennym elementem wystawy jest prezentacja odznaczeń, którymi uhonorowane zostały uczestniczki wojny, na czele z najwyższym Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, ponadto z całym wachlarzem wszystkich innych medali za udział w II wojnie œwiatowej, takich jak: Medal Zasłużonym na polu chwały, Medal za Warszawę, Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk, Medal za udział w walkach o Berlin, Medal Zwycięstwa i Wolnoœci, oraz odznak honorowych: Odznaka Honorowa Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater, Odznaka Honorowa Grunwaldu, a także odznaczeń za zasługi dla państwa, przede wszystkim w postaci Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Okres kombatancki byłych kobiet-żołnierzy zilustrowany został wieloma plakietkami, m.in. honorowym wyróżnieniem 'Zasłużonym w walce o niepodległš Polskę' lub plakietkami pamištkowymi, najwięcej z ogólnopolskich zlotów Riazańczyków, dyplomami uznania, licznymi fotografiami z różnych uroczystoœci i spotkań oraz mundurem kombatantki (Janiny Dudek), a także sztandarami, wœród których znajduje się swego rodzaju kopia sztandaru 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater, z widniejšcym napisem: Bóg - Honor - Ojczyzna. Do całoœci aranżacji dokomponowano plakaty autorstwa wybitnych plakacistów polskich (Tadeusza Trepkowskiego i Zenona Januszewskiego), tematycznie nawišzujšce do wydarzeń z okresu II wojny, w których brały czynny udział bohaterki wystawy. Plakaty pochodzš ze zbiorów Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

zmodyfikowano  10 lat temu
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ