koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - wrzesień 2021 - nr 329Pierwsza symfoniczna trasa Narodowej Orkiestry Dętej
zmodyfikowano  9 lat temu  »  

Bożena Cichecka w Galerii Schody - wystawa malarstwa - 18.11-25.11.2011

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 11 848 wyświetleń od 23 listopada 2011
  • od: 18 listopada 2011, piątek
    do: 25 listopada 2011, piątek

Miedzy 3 a 13 a może więcej

Bożena Cichecka - wystawa malarstwa, pt. Między 3 a 13

18.11 - 25.11.2011

Bożena Cichecka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa (2000-2005). Dyplom w pracowni plakatu profesora Mariusza Łukawskiego. W 1996 Bożena Cichecka założyła pracownię graficzną - Kreska Studio, ktore prowadzi do dziś. Jest członkiem STGU (Stowarzyszenie Tworcow Grafiki Użytkowej). Brała udział w zbiorowych, dorocznych wystawach stowarzyszenia.

Z ŻYCIA MARTWYCH NATUR

Obrazy Bożeny Cicheckiej mnie intrygują. Odkąd zobaczyłam przygotowane na wystawę prace - myślę o nich. O życiu martwych natur. Tak określiłabym temat malarstwa autorki. Pozornie nieprzedstawiające, ma w sobie siłę narracji. Przyglądam się poszczegolnym kadrom, jakbym oglądała historie albo jakby artystka zostawiła w swoich pracach miejsce na ich zbudowanie. To bez wątpienia atut. Skupić uwagę widza. W jednych obrazach (Sieć, Moc, Razem i osobno) dzieje się tak w wyniku połączenia silnych akcentow, mocnych uderzeń kolorystycznych i linii przecięć z tłem dającym oddech, przestrzeń. W innych (Wewnątrz, Forma życia) - jest wyciszenie, ale pozorne. W każdej pracy interesujące zestawienia barw, odważne nawet w przypadku stonowania palety (Dwie formy, Bez tytułu 1, Bez tytułu 2) świadczy o dużym wyczuciu tonalnym i otwarciu na eksperymentowanie, także z formą oraz kompozycją. I jest coś niezwykle interesującego w sposobie kładzenia farby. Na niektorych obrazach powstaje dzięki temu struktura dająca miejscami delikatny prześwit, stąd wrażenie pewnego zasłonięcia czegoś głębiej (Szkice). Na innych dukt pędzla prezentuje mocne pociągnięcia i one stanowią dominantę, ale z uwagi na kolor. Jest jeszcze w obrazach Bożeny Cicheckiej ciekawy motyw reliefu lub jego fragmentu. Jeśli skupimy się na pierwszym wrażeniu, możemy poprzestać na odczuciu czysto estetycznym: koloru i układu elementow. I to także przyniesie przyjemne doznanie w obcowaniu z malarstwem artystki. Jest ono bowiem zaskakująco wielostopniowe: od dekoracyjności, przez abstrakcyjną kompozycję inspirowaną martwą naturą, aż po pewnego rodzaju wrażenie akcji. Szerokie spektrum i zaleta obrazow, ktorym chce się przyglądać i do nich wracać.


Helena Sienkiewicz,

historyk sztuki, kurator wystawy, Warszawa, październik 2011

[http://www.youtube.com/watch?v=V13uOoWIdFk](http://www.youtube.com/watch?v=V1 3uOoWIdFk)

Wstęp bezpłatny

*Galeria Schody *

*ul. Nowy Świat 39 *

*00-029 Warszawa *

*tel./faks 22 828 89 43 *

www.facebook.com/galeria.schody*


http://www.galeriaschody.pl* *Bożena Cichecka - *Between 3 and 13 or more*

18.11 - 25.11.2011

Bożena Cichecka is a graduate of Strzeminski Academy of Art in Łodź where she studied on the faculty of graphics and painting (2000-2005)and where she received her diploma in the poster studio of professor Mariusz Łukawski. In 1996 Bożena Cichecka started a graphics atelier - Kreska Studio that she has been running ever since. She is a member of the Association of Applied Graphic Designers (STGU - Stowarzyszenie Tworcow Grafiki Użytkowej). She has participated in collective annual expositions of the association.

LIFE OF STILL LIVES

Paintings of Bożena Cichecka intrigue me. Since I saw the ones prepared for the exhibition, I've been thinking about them. About life of still lives. That's how I would define the subject of the artist's paintings. Ostensibly non-describing, they have narrative power inside. I'm observing each frame as if I was watching a story or as if the artist had left in her paintings some space to develop them. Undeniably that is a strength - to focus the audience's attention. In some paintings (Network, Power, Together and separately) it is a result of combination of strong accents, strong colourful strikes and cut lines with a background which gives a gasp, space. In other (inside, Form of life) - there is an appeasement, but only ostensible. An interesting composition of colours in every piece, daring even in case of a toned-down palette (Two forms, Untitled 1, Untitled 2) proves a big tonal sense and openness to experimenting, also with form and composition. Moreover, there is something interesting in the way of spreading paint. On some paintings this results in a texture which in some places gives a slight clearance that makes an impression that something deeper is hidden (Sketches). In other paintings the brush duct presents strong strokes and they are dominant but because of their colour. Bożena Ciechacka's paintings have also an interesting motif of relief or its parts. If we focus on the first impression, we can stop on a purely esthetical feeling: colour and composition of elements. And that will also bring a pleasant experience when having contact with the artist's paintings as it is surprisingly multilevel: from decorativeness, through abstract composition inspired by still life, to a some kind of impression of action. Wide spectrum and advantage of paintings you want to look at and come back to.

Warsaw, October 2011


Helena Sienkiewicz,

historyk sztuki, kurator wystawy, Warszawa, październik 2011

[http://www.youtube.com/watch?v=V13uOoWIdFk](http://www.youtube.com/watch?v=V1 3uOoWIdFk)

Wstęp bezpłatny

*Galeria Schody *

*ul. Nowy Świat 39 *

*00-029 Warszawa *

*tel./faks 22 828 89 43 *

www.facebook.com/galeria.schody*


http://www.galeriaschody.pl* *

bilety:

Wstęp bezpłatny

zmodyfikowano  9 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ