koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Drukarnia KiD - zamów kalendarze
zmodyfikowano  5 lat temu  »  

Trening Budowania Relacji

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 11 299 wyświetleń od 9 marca 2016
  • 1 czerwca 2016, środa
    » 10

O TRENINGU BUDOWANIA RELACJI

Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w spo­sób empatyczny i zgodny z samym sobą.

Program Treningu Budowania Relacji składa się z Treningu Inter­per­sonal­nego (5 dni) oraz Treningu Planowania Roz­woju (2 dni).

Trening inter­per­sonalny to wyjąt­kowa forma pracy, pod­czas której uczest­nicy aktyw­nie przy­glądają się sobie, swojemu stylowi budowania i pod­trzymywania kon­taktu w grupie, spo­sobom reak­cji na zachowania innych uczest­ników. Mogą też popróbować nowych zachowań w sytu­acji laboratoryj­nej.

Spo­sób pracy oparty jest na procesie grupowym, co oznacza, że nie ma programu. Trener i uczest­nicy zaj­mują się tym, co dzieje się pomiędzy nimi Tu i Teraz w trak­cie szkolenia. Pod­czas treningu wszyscy uczą się w działaniu, obser­wują, dokonują reflek­sji i roz­mawiają o tym, co się wydarzyło. Prze­żywają głęboki dialog, spo­tykają się z emocjami własnymi i innych uczest­ników.

W czasie kursu uczest­nicy mają moż­liwość: ◾uczenia się spo­sobów budowania satys­fak­cjonujących relacji w życiu zawodowym, towarzyskim, osobistym w spo­sób empatyczny, a jed­nocześnie zgodny z samym sobą; ◾świadomego planowania swego roz­woju; ◾pogłębiania samo­świa­do­mo­ści i roz­wijania swoich moc­nych stron; ◾nauczenia się, jak udzielać i przyj­mować infor­macji zwrot­nych; ◾dowiedzenia się, jakie mają nawyki komunikacyjne, jakie „własne sztuczki” stosują w relacjach, w sytu­acjach trud­nych oraz jak inni na nie reagują; ◾uświadomienia sobie i skon­kretyzowania swoich potrzeb związanych z roz­wojem oraz prze­myślenia, przy wspar­ciu men­tora, działań, które mogą im pomóc w reali­za­cji tego waż­nego aspektu siebie.

Ter­miny Treningu Budowania Relacji:

  1. grupa ◾9–13 marca 2016 - Trening Inter­per­sonalny ◾16–17 kwiet­nia 2016 - Warsz­tat planowania roz­woju

  2. grupa ◾1–5 czerwca 2016 - Trening Inter­per­sonalny ◾9–10 lipca 2016 - Warsz­tat planowania roz­woju

Cena: 2400 zł brutto.

Kon­takt: Mag­dalena Przy­borek - akademia@grupatrop.pl, 22 615 52 40

autor:
zmodyfikowano  5 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ