koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE ONLINE - GRUDZIEŃ 2020 - NR 320
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

III Konkurs ekologiczny pt. „Lasy dla ludzi”

Piła »
CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 12 257 wyświetleń od 2 kwietnia 2011
 • od: 2 kwietnia 2011, sobota
  do: 10 maja 2011, wtorek

III Konkurs ekologiczny pt. „Lasy dla ludzi”, Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze, Piła, 28 maja 2011

III Konkurs ekologiczny pt. „*Lasy dla ludzi*"

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze, Piła, 28 maja 2011

Zgromadzenie Ogolne ONZ rok 2011 ustanowiło Międzynarodowym Rokiem Lasow. Wezwano wszystkie państwa w ONZ; organizacje rządowe, pozarządowe, sektor prywatny i inne podmioty do podjęcia wspolnego wysiłku, ktorego celem jest podniesienie świadomości na temat zrownoważonego zarządzania, ochrony i zrownoważonego rozwoju wszystkich rodzajow lasow.

Z okazji Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych zapraszamy do udziału w Konkursie Ekologicznym *pt. „Lasy dla ludzi". *

Konkurs adresowany jest do uczniow szkoł podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentow z połnocnej Wielkopolski. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne, *wykonane dowolną techniką (rysunek, akwarela, kolaż), *fotograficzne *(format 13x18 cm) *oraz *prace multimedialne *(PowerPoint lub inny).

Finał konkursu, uroczyste wręczenie nagrod oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, odbędą się podczas Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych w Pile 28 maja br. na pilskim lotnisku. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.

*Celem konkursu *jest podniesienie świadomości na temat zrownoważonego zarządzania, ochrony i zrownoważonego rozwoju wszystkich rodzajow lasow. Przesłanie „Lasy dla ludzi" ma wzmocnić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na całym świecie.

Cele szczegołowe: zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska, propagowanie idei zrownoważonego rozwoju, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym.

Organizatorem konkursu jest Izba Gospodarcza Połnocnej Wielkopolski, Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pilski Dom Kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. *Patronat honorowy objął pan *Mieczysław Augustyn Senator RP.* *

* *Więcej na: www.effata.org.pl

III Konkurs ekologiczny

pt. „Lasy dla ludzi"

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze

Piła, 28 maja 2011

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniow szkoł podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentow uczelni wyższych z połnocnej Wielkopolski.
 2. Do konkursu można zgłosić prace plastyczne,* wykonane dowolną techniką (rysunek, akwarela, kolaż), *fotograficzne *(format 13x18 cm) *oraz *prace multimedialne *(PowerPoint lub inny).
 3. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz zawierać informacje: data urodzenia, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac, wykonanych samodzielnie lub grupowo.
 5. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest rownoznaczne
  z przejęciem majątkowych praw autorskich przez Organizatora.

 6. Razem z pracą konkursową, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału w konkursie, podpisanej przez uczestnika, a w przypadku osob niepełnoletnich dodatkowo przez rodzica (opiekuna) i nauczyciela; stanowi załącznik do regulaminu.

 7. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest rownoznaczne
  z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. Prace konkursowe, oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych.* *

 9. Nagrody i wyrożnienia: I nagroda: LAPTOP, komputer przenośny. II nagroda: profesjonalny aparat fotograficzny. III nagroda: Rower. IV nagroda sprzęt turystyczny. Dodatkowe nagrody i wyrożnienia: urządzenia MP4.* l*aureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 10. Prace konkursowe, prosimy nadsyłać do *6 maja 2011 r.* **

*na adres: PDK, pl. Stanisława Staszica 1, 64-920 Piła. *

 1. W skład komisji Konkursowej wchodzi 7 osob w tym przedstawiciele: Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rady Izby Gospodarczej Połnocnej Wielkopolski, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Pile, Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, Pilskiego Domu Kultury, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Uniwersytet im. A. Mickiewicza Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA.* Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest pan Mieczysław Augustyn Senator RP.*

Dane kontaktowe:

Izba Gospodarcza Połnocnej Wielkopolski, ul. Grunwaldzka 2/19-20, 64-920 Piła, tel. 672123059, biuro@izba.pila.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, tel.: 0601 970679, e-mail: effata@wp.pl

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.effata.org.pl

III Konkurs ekologiczny

pt. „Lasy dla ludzi"

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze

Piła, 28 maja 2011

DEKLARACJA DZIECKA - RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W związku z udziałem mojego dziecka w III Konkursie ekologicznym Pt. „Lasy dla ludzi"

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze, Piła, 28 maja 2011, oświadczam, iż moje dziecko:

………………

imię i nazwisko i wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy

Posiada autorskie prawa majątkowe do pracy i przenosi je na IGPW Piła - Inicjatora konkursu w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechnienia oraz dokonywania jej opracowania w stopniu, jaki Inicjator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu, ze szczegolnym uwzględnieniem konieczności dostosowania prac do wymogow, jakie muszą zostać spełnione przy jej publikacji. Autorskie prawa majątkowe zostaną przez uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Inicjatora bez ograniczeń czasowych

i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczegolności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposob ich, bez względu na sposob ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu; Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka.

…………………………………………………………..

podpis, data

……………………..

DEKLARACJA NAUCZYCIELA

SZKOŁY/ ŚWIETLICY W IMIENIU PLACÓWKI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i udostępnienia ich na stronie internetowej, w publikacjach oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych w związku z uczestnictwem moich podopiecznych w Konkursie. W związku z uczestnictwem podopiecznych w III Konkursie ekologicznym pt. „Lasy dla ludzi" Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze, Piła, 28. Maja 2011, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych identyfikacyjnych placowki.

………………………………………

Imię i nazwisko, dokładny adres

…………………………......................…….

nazwa placowki, dokładny adres i telefon kontaktowy

……………………..................………….

podpis, dataDane kontaktowe:

Izba Gospodarcza Połnocnej Wielkopolski, ul. Grunwaldzka 2/19-20, 64-920 Piła, tel. 672123059, biuro@izba.pila.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, tel.: 0601 970679, e-mail: effata@wp.pl

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.effata.org.pl

bilety:

0,oo zł

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ