koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - styczeń 2022 - nr 333
zmodyfikowano  10 miesięcy temu

DR@CULA.Vagina dentata

Poznań »
CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 5 975 wyświetleń od 26 marca 2021
  • 27 kwietnia 2021, wtorek
    » 19:00

Agata Biziuk, *Agnieszka Makowska*

Reżyseria/Agata Biziuk
Scenografia/Marika Wojciechowska
Muzyka/Piotr Klimek
Choreografia/Anita Podkowska
Multimedia/Krzysztof Kiziewicz
Asystent Reżysera/Marta Małgorzata Kwapisz
Inspicjent/Magdalena Matusewicz

Premiera: 7-12-2013
Scena: Galeria
Czas trwania: 1 godzina 20 minut

Spektakl od 16. roku życia

Obsada:
Piotr B. Dąbrowski
Paweł Siwiak

Bohaterką historii jest Ala – nastolatka, która przekracza próg inicjacji. Zanim jednak zdmuchnie urodzinowe świeczki przejdzie przez osobliwy labirynt postaci, w którym spotka pomocników i mentorów, ale też natrafi na kilka pułapek. Wejście w tę opowieść wymaga od widzów zgody na skrępowanie i wyssanie…
Współcześnie mit wampira jest na naszych oczach pożerany przez nowomediowe zachowania ludzkie. Wysysanie sensów w nowomowie internetowej lub kuszenie obietnicami wiecznego piękna to punkty wyjścia dla spektaklu. Motyw wampiryzmu zostaje przez twórców przepuszczony przez takie zjawiska jak konsumpcjonizm, komercja i popkultura.

Szanowni Widzowie!
W trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo prosimy o zaznajomienie się z poniższymi wytycznymi.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH I WYDARZENIACH TEATRALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR POLSKI W POZNANIU
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

§ 1
1.       Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestniczenia w spektaklach i wydarzeniach teatralnych organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu.
2.       Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
§ 2
1.       Regulamin jest dostępny w Biurze Obsługi Widzów, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej teatru www.teatr-polski.pl
2.       Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem.
3.       Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do respektowania  postanowień regulaminu.
4.       Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w spektaklach i wydarzeniach naszego Teatru niezależnie od tego, czy nabyły bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.
§ 3
1.       Przed wejściem na spektakl lub wydarzenie teatralne widzowie będą proszeni o złożenie pisemnego oświadczenia, że według ich wiedzy w danym momencie, nie są zakażeni wirusem Sars-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2.       Oświadczenie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3.       Oświadczenie będzie wydawane w momencie zakupu biletu w kasie teatru oraz udostępnione do pobrania na naszej stronie internetowej www.teatr-polski.pl
4.       Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wejść na teren teatru i wziąć udziału
w spektaklu lub innym wydarzeniu teatralnym; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
5.       W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w związku z udziałem
w spektaklu, czy wydarzeniu teatralnym, Państwa dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb
w zakreśleniu kręgu potencjalnie zagrożonych zakażeniem.
6.       Wypełnione oświadczenie będzie przechowywane przez teatr przez 2 tygodnie od dnia spektaklu lub wydarzenia teatralnego. Po tym okresie zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Obsługi Widzów.
§ 4

1.       Każdy widz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2.       W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w teatrze należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania spektaklu, czy wydarzenia teatralnego.
3.       Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje do chwili opuszczenia przestrzeni teatru.
4.       Osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy i ust z powodu stanu zdrowia będą zobowiązane do przyjścia na spektakl, czy wydarzenie teatralne z osobą towarzyszącą, która dopełni za nich tego obowiązku.
5.       Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
6.       Podczas spektaklu lub wydarzenia teatralnego nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
7.       W teatrze nie będzie możliwości skorzystania z szatni. Widzowie proszeni są o zabieranie ze sobą odzieży zewnętrznej na spektakl lub wydarzenie.
8.       Przy wejściu do teatru należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się bezpośrednio przy drzwiach.
9.       Miejsca dezynfekcji są opisane jako „punkt dezynfekcji”.
10.   Zalecamy dokładne i częste mycie rąk.
11.   Po skorzystaniu z toalety, widz zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną
w toalecie.
12.   Przy kasie biletowej może znajdować się 1 osoba w odstępie 1,5 metra od lady kasjera. Należy zatrzymać się przed wyznaczoną strefą bezpieczeństwa.
13.   Zaleca się ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych.
14.   Na terenie teatru umieszczono instrukcje sanitarne, widzowie proszeni są o zapoznanie się 
z materiałami informacyjnymi.
15.   Przy wyjściu z teatru znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe opisany „maseczki i rękawiczki jednorazowe”.
16.   W przypadku złego samopoczucia widz proszony jest o poinformowanie o tym obsługi widowni.
17.   W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (Sanepid) lub skontaktować się z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia telefon 800 190 590 w celu otrzymania dalszych wytycznych.
18.   Telefon do Sanepidu 61 85 44 800, czynny w dni robocze w godzinach od 7.25 do 15.00 oraz telefon alarmowy 609 794 670, 61 656 80 50, czynny w soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy.
§ 5
1.       Procedura wejścia widzów na teren teatru będzie rozpoczynana 45 minut przed planowanym rozpoczęciem spektaklu, czy wydarzenia i będzie kończona 5 minut przez jego rozpoczęciem.
2.       Podczas poruszania się po teatrze należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m. W trakcie wejścia i wyjścia z teatru lub oczekiwania w kolejce przed budynkiem również należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów od osoby stojącej przed nami.
3.       Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren teatru, a cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
§ 6
1.       Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
2.       Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni ustalonych przez Teatr.
3.       Rzędy na widowni będą zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
4.       Widzowie proszeni są o zajmowanie miejsc na widowni wyznaczonych przez obsługę.
5.       Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a)        uczestniczy w spektaklu, czy wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
c)       jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
6.       Publiczność usytuowana będzie w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów w przypadku występów wokalnych min. 6 metrów.
7.       Po zakończeniu spektaklu czy wydarzenia widzowie będą opuszczać widownię rzędami w celu uniknięcia grupowania się. Najpierw rzędy początkowe. Pracownicy obsługi widowni pokierują widzów do wyjść.
8.       Podczas wchodzenia na teren teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z teatru, należy przestrzegać wytycznych personelu teatru.
9.       Personel teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w spektaklu, czy wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
§ 7
1.       Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu oraz nie stosujące się do zaleceń obsługi,
w szczególności związanych z obowiązującymi zasadami porządkowymi i logistycznymi, mogą zostać poproszone o opuszczenie przestrzeni teatru.
2.       W szczególności – podczas spektaklu, czy wydarzenia teatralnego – widz nierespektujący nakazu zakrywania ust i nosa będzie proszony o opuszczeni widowni przez obsługę.
3.       Spektakl może zostać przerwany, jeśli widzowie nie będą przestrzegać obowiązku zakrywania ust
i nosa.
4.       W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pracownicy obsługi widowni lub porządkowi, mogą odmówić wstępu na teren teatru osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.
5.       W powyższych przypadkach cena za bilet nie podlega zwrotowi.
§ 8
1.       Widzowie są proszeni o dokonywanie, w miarę możliwości, płatności i wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.
§ 9
1.       Zasady uczestnictwa i przebywania na terenie teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane.
2.       Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane za pośrednictwem social mediów i naszej stronie internetowej.
3.       Regulamin obowiązuje od 17.06.2020 r.

zmodyfikowano  10 miesięcy temu
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ