koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - GRUDZIEŃ 2023 - nr 355PolifoniaKiDTP REPERTUARMUZYKI ŚWIATA
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

Zwykły niezwykły warsztat Ustawień Systemowych

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 40 733 wyświetleń od 19 stycznia 2013
 • 3 lutego 2013, niedziela
  » 9:00 - 19
 • 2 lutego 2013, sobota
  » 9:00 - 19

Na tym warszta­cie można pra­cować z każdym prob­le­mem — bez ograniczeń tem­aty­cznych. Dla tych, którzy potrze­bują życiowej zmi­any lub włas­nej przemiany.

prowadzi Ewa Renata Cyzman-Bany

Tem­atyka bez ograniczeń. Na warszta­cie poprowadzę pełne ustaw­ienia sys­te­mowe, aby rozwiązać konkretne prob­lemy uczestników.

Najczęś­ciej zgłaszane sprawy doty­czą problemów:

 1. rela­cyjnych i rodzin­nych — trudne relacje z part­nerami, rodzi­cami, teś­ci­ami, dziećmi lub rodzeńst­wem, kłopoty z miłoś­cią w parach lub z dobraniem się w związek, prob­lemy z kon­tak­tem z dziećmi po roz­wodzie, prze­moc w rodzinie, ostre kryzysy i kon­flikty — ze sprawami w sądzie włącznie,

 2. zdrowia włas­nego i dzieci — różne choroby z rakiem i chorobami psy­chicznymi włącznie, depresje, bezpłod­ność osoby lub pary, poronienia, bulimia i anorek­sja, astma, cukrzyca, alergie, choroby krę­gosłupa itd.,

 3. kłopotów wychowaw­czych — agresja dzieci, złe towarzystwo, narko­ma­nia, kłopoty z nauką i inne szkolne,

 4. osobiście-osobistych – brak życia sensu, zag­mat­wanie wewnętrzne, bóle egzys­tenc­jalne, brak kon­taktu ze sobą, zła samoocena, pow­tarza­jące się życiowe trud­ności itp.,

 5. zawodowych — sprawy związane z kłopotami z pracą i w pracy (współpra­cown­icy, wspól­nicy, sze­fowie, kon­tra­henci, brak pracy), z pieniędzmi, prowadze­niem firm, kreaty­wnoś­cią, wiecznym pisaniem prac mag­is­ter­s­kich i podobne.

Inne prob­lemy np.: kłopot z podzi­ałem majątku, ali­men­tami, sprzedażą lub kup­nem domu, mieszka­nia też bywają przed­miotem ustaw­ień i warto pod­kreślić ich dużą skuteczność (nawet, gdy sprawa jest w sądzie).

Zapraszam również na wykłady poprzedza­jące każdy dzień warsz­ta­towy (9:00–10:30). Ewa Renata Cyzman-Bany

MIEJSCE: Księ­gar­nio Kaw­iar­nia NALANDA (face­book, www) Wrocław, Plac Koś­ciuszki 12

TERMIN: 2–3 lutego 2013 roku Warsz­tat jest dwud­niowy i zaczyna się o 9:00, trwa do wiec­zora.

CENA:

Cena dwud­niowego warsz­tatu ustaw­ień sys­te­mowych:

– 450 zł za uczest­nictwo wraz z ustaw­ie­niem włas­nym (UWAGA: Cena jest taka sama nieza­leżnie, czy ktoś uczest­niczy w jed­nym, czy w dwu dni­ach zajęć).

– 270 zł za uczest­nictwo w charak­terze akty­wnego obser­wa­tora za dwa dni

– 150 zł za uczest­nictwo w charak­terze akty­wnego obser­wa­tora za jeden dzień

– 50 zł uczest­nictwo w wykładzie w godz­i­nach 9–10.30 (dla Uczest­ników warsz­tatu — wykłady wlic­zone w cenę).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I ZAPISY: zapisy@ustawienia.eu tel.: 222 169 119

Liczba miejsc ogranic­zona, decy­duje kole­jność zgłoszeń potwierd­zona wpłatą zal­iczki w wysokości 150 zł.

JEDZENIE I UBRANIE: W ciągu dnia będzie kilka krót­szych prz­erw i jedna dłuższa prz­erwa obi­ad­owa. Trzeba się wygod­nie ubrać i koniecznie wziąć miękkie obuwie na zmianę.

PŁATNOŚCI: zal­iczka 150 zł konto do wpłat: 09 1160 2202 0000 0001 5973 5974 Insty­tut Ustaw­ień Sys­te­mowych 01–821 Warszawa, ul. Hajoty 47 w tytule: imię, nazwisko, WUS, Wrocław

Pozostałą część opłaty za warsz­tat można wnieść na miejscu gotówką w dniu warsz­tatu lub odpowied­nio wcześniej zro­bić przelew na konto. Prosimy o wcześniejsze zgłosze­nie, jeśli ktoś chci­ałby otrzy­mać fakturę.

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ