koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
BANKSYTpL repertuarCO JEST GRANE - kwiecień 2024 -nr 359Muzyczne Opowieści Europy
zmodyfikowano  11 lat temu  »  

TWORZENIE NOWEJ RZECZYWISTOŚCI, czyli zabawa z fizyką kwantową

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 36 982 wyświetleń od 1 lutego 2013
  • 24 lutego 2013, niedziela
    » 10:00 - 18
  • 23 lutego 2013, sobota
    » 10:00 - 18

Jak udowod­niła fizyka kwan­towa jesteśmy jed­noś­cią z Wszechświatem oraz jesteśmy połączeni ze sobą nieroz­er­walną energią. Wokół nas rozpościera się Pole infor­ma­cyjne, w którym zapisane są wszys­tkie infor­ma­cje od początku naszego świata.

Są różne nazwy, które obrazują to pole – pole mor­ficzne, Matryca Boska, Matryca Ener­gety­czna, Krys­tal­iczna Matryca. Sza­mani uży­wają nazwy „Święta Przestrzeń”. Nieza­leżnie od nazwy tej przestrzeni możemy nauczyć się „sczy­ty­wać „ zawarte w niej infor­ma­cje i wyko­rzysty­wać je dla siebie do świadomego kre­owa­nia swo­jej rzeczy­wis­tości, trans­for­ma­cji zapisów w polu mor­ficznym, innych ludzi, zwierząt i roślin.

Zapraszamy na niepow­tarzalne warsz­taty, w cza­sie których nauczysz się… różnych tech­nik wyko­rzysty­wa­nia infor­ma­cji, zawartych w fotonach światła, przenika­ją­cych nasze ciała nieustan­nie w każdej sekundzie życia. Zapew­ni­amy: doskon­ałą zabawę, Dwupunk­towe atrakcje

Najprzys­tęp­niej opisał ten temat w książce „Matryca Ener­gety­czna” I „Fizyka Cudów” Richard Bartlett.

Na warsz­tat­ach nauczysz się również:

  • kre­ować świadomie własną rzeczy­wis­tość – decy­dować o tym, co nam się wydarza – uświadomić sobie, że to my w 100% mamy wpływ na to, co nam przynosi życie i tylko my mamy moc zmi­any – dlaczego wiz­ual­iza­cja ogranicza – dlaczego oce­ni­anie wpływa na nasze życie i w jaki sposób tego uniknąć jak pod­dać się odd­zi­ały­wa­niu Boskiej Energii, która zre­al­izuje dla Ciebie twoje zamówienie-intencję co to znaczy nie ingerować w Boską Wolę jak cofnąć się w cza­sie, zachowu­jąc pełną świado­mość, aby prze­trans­for­mować niewłaś­ciwe wzorce infor­ma­cyjno– ener­gety­czne, które blokowały szczęś­cie, dobrobyt, obfi­tość, powodowały prob­lemy finan­sowe, zdrowotne, w związkach … lokali­zować i trans­for­mować wzorce infor­ma­cyjne z innych wymi­arów zakłó­ca­jące życie, poma­gać innej wer­sji siebie w świat­ach równoległych, przez to poprawy życia Tu i Teraz jak pobierać potrzebne infor­ma­cje z Wszechświata, które naty­ch­mi­ast poprawią nasze zdrowie, siłę i inne sfery życia – jak poradzić sobie z lękami, napię­ci­ami, stre­sem – jak dostrzec bloku­jące cię doty­chczas przeko­na­nia – jak przekroczyć ograniczenia umysłu, zre­al­i­zować swoje marzenia

Na warsz­tat­ach posz­erzysz swoją świado­mość, ODKRYJESZ I UŚWIADOMISZ SOBIE SWOJĄ BOSKĄ MOC, KTÓRA ZOSTAŁA CI DANA

Już nigdy nie będziesz taki sam, bo oto rozpocząłeś swoją drogę Świadomego Kos­micznego Wędrowca Po Wszechświatach.

prowadzi Wiesława Bakaj

Ter­min: 23–24 lutego 2013 (10:00 – 18:00)

Miejsce: Księ­gar­nio Kaw­iar­nia NALANDA Plac Koś­ciuszki 12, Wrocław

Inwest­y­cja: 500 zł www.uniwersum.info

Zapisy na zaję­cia: lucyna@nalanda.com.pl

autor:
zmodyfikowano  11 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ