koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - październik 2022 - nr 342
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

UP Gallery jest wspólną inicja­tywą Uniwer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu i Fundacji UAP.

To prze­strzeń wymiany idei i postaw arty­stycz­nych, a także miejsce promu­jące najcie­kawsze zjawiska sztuki polskiej w Berlinie. Do projektu zapro­szeni zostali zarówno doświad­czeni artyści, kura­torzy, teore­tycy sztuki, jak i artyści młodego poko­lenia.

W 2014 roku w ramach programu reali­zo­wa­nego pod wspólnym hasłem VISUAL CONVERSATIONS zapla­no­wa­liśmy szereg działań arty­stycz­nych i eduka­cyj­nych. W programie znaj­dują się m.in. wystawy, warsz­taty, rezy­dencje arty­styczne, wizyty studyjne oraz spotkania prezen­tu­jące wybrane aspekty sztuki polskiej.

Projekt dofi­nan­so­wany ze środków Mini­stra Kultury i Dzie­dzictwa Naro­do­wego, Urzędu Marszał­kow­skiego Woje­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzędu Miasta Poznania.

zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ