koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
CO JEST GRANE - sierpień 2020 - nr 316 - już do pobrania
zmodyfikowano  8 lat temu  »  

Transeuropa Festival

Lublin »
CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 1 514 wyświetleń od 27 kwietnia 2012
  • od: 9 maja 2012, środa
    do: 20 maja 2012, niedziela

Wspólna przestrzeń europejskiej różnorodności - transnarodowy festiwal kultury polityki i sztuki.

Transeuropa Festiwal. 9,18-20 maja 2012. Lubin

PROGRAM:

Środa 9 maja
18:00-20:00 Działanie w przestrzeni miejskiej pt „Spacer z codziennością"

Wydarzenie odbywające się symultanicznie we wszystkich czternastu miastach, w ktorych odbywa się Festiwal Transeuropa. Działanie ma na celu pokazanie wielokulturowości, a dzięki łączności z innymi miastami ma wzmocnić poczucie szacunku i tolerancji wobec innych grup społecznych i narodowościowych.

*Piątek 18 maja *
17:30 Dyskusja pt. „Rola asystenta kulturowego w edukacji dzieci uchodźczych" z udziałem Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Yusupa Kedieva - asystenta kulturowego w jednej z warszawskich szkoł podstawowych, Katarzyny Kubin z Fundacji Forum na Rzecz Rożnorodności Społecznej.

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Homo Faber przy wspołpracy ze Stowarzyszeniem "Dla Ziemi".

Kawiarnia "Kawka", ul. Okopowa 9 i 1/2.

19.00 Wernisaż: Dorota Podlaska, Agata Borowa „Wolne tłumaczenie".

Wystawa jest efektem dwoch wieloletnich projektow artystyczno-socjologicznych - „Alfabet" Doroty Podlaskiej oraz „Whatever" Agaty Borowej, realizowanych we wspołpracy z cudzoziemcami. Tematem obu projektow jest komunikacja i proby porozumienia osob mowiących w rożnych językach oraz przenikanie się kultur.

„Język jest najważniejszym elementem pomagającym przetrwać, ma także wpływ na tożsamość" - napisała D. Podlaska - Japoński znajomy, mieszkający od 50 lat w Polsce powiedział: „kiedy jadę do Japonii, jestem Japończykiem. Kiedy wracam do Polski zajmuje mi dwa tygodnie, żeby na nowo stać się Polakiem. Na moją osobowość ma wpływ język, jakim się posługuję." Oba projekty pozwalają spojrzeć na język jako fundamentalny aspekt kształtowania nie tylko naszej tożsamości ale całej rzeczywistości i obszaru naszego poznania.

Galeria Labirynt, Ul. Grodzka 5a.

20:00 ArtLabel spektakl MATRIOSZKA

Adaptacja niepublikowanej powieści Marty Dzido

Występuje: Paulina Połowniak

Scenariusz i reżyseria: Karol Rębisz

Pomysł scenografii: Paulina Połowniak, Paweł Korbus

Wizualizacje: Karol Rębisz

Dramat społeczny, oparty na tekście Dzido, opowiadający historię młodej kobiety, ktorej dorastanie przebiegało w cieniu patologii rodzinnej. Tematem przedstawienia jest sposob percepcji świata widzianego przez pryzmat alkoholizmu, przemocy rodzinnej, miejsca wspołczesnej kobiety w patriarchalnym społeczeństwie.

Warsztaty Kultury, Ul. Popiełuszki 5.

Sobota 19 maja

9:30-15:30 Szkolenie pt „Czy można wyjść poza stereotyp?"

Każdy z nas posługuje się stereotypami, to naturalna predyspozycja ludzkiego umysłu do kategoryzowania, swoisty filtr poznawczy pozwalający nam na odnajdywanie się w zastałej rzeczywistości. Jednak w obecnym wielokulturowym świecie stereotypy staja się barierą w kontaktach, komunikacji i wspołpracy między ludźmi.

Prowadzenie: Asia Orzeł, Łukasz Mikołajuk

Galeria Labirynt, Grodzka 5a

12:00-15:00 Warsztat pt "Uczestnik nie konsument"

Warsztaty dotyczące świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Jednym z najpoważniejszych skutkow, a zarazem przyczyną obecnego Kryzysu (społ.-ekonomicznego) jest degradacja więzi społecznych i drastyczny spadek zaufania. Niezależnie więc od przyjętej perspektywy ideowej, najważniejszym wyzwaniem stojącym przed nami jest odbudowanie tych fundamentalnych wartości. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zaktywizowanie obywateli w ramach społeczności lokalnych i w ten program wpisują się te warsztaty.

Kawiarnio-księgarnia „Społdzielnia", Peowiakow 11

16:00 -18:00 Debata: „Kultura wobec kryzysu"

Prowadzenie: Agnieszka Ziętek, Rafał Czekaj.

Debata z udziałem czołowych publicystow, dotycząca stanu kultury w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego. Czy kryzys dotknął rownież tej sfery, jeśli tak, to w jaki sposob się przejawia. Czy dotyczy głownie sposobow jej finansowania (braku wystarczających środkow na kulturę)? Jaka jest rola kultury w społecznym rozwoju oraz jakie są możliwości wzmacniania kulturowych kompetencji. Kultura (a) mniejszości, efektywna aktywizacja, włączanie wykluczonych - to głowne problemy jakie poruszone zostaną podczas debaty.

Debata zorganizowana jest przez Krytykę Polityczną.

Galeria Labirynt, Ul. Grodzka 5a

20:00 wernisaż Emraha Gokdemira „Menistan"

Emrah Gokdemir jest tureckim artystą, arabskiego pochodzenia. Eksploruje tajny świat społecznych zależności ukryty na dziedzińcach wewnętrznych tureckich domow. Artysta w swoim malarstwie dokumentuje relacje międzyludzkie i niezaspokojone potrzeby bliskości, potrzeby swobodnej ekspresji, potrzeby wspolnoty w kontekście praw i nakazow tradycyjnej społeczności muzułmańskiej. Emrah Gokdemir pokazuje to co kulturowo wyparte, zakazane, a jednocześnie obecne w codzienności sekretnego życia za zamkniętymi drzwiami i w przestrzeniach wirtualnych. Wystawa jest probą analizy kultury muzułmańskiej wobec europejskiego dążenia do poszerzania swobod i wolności.

Kurator wystawy: Paweł Korbus.

Performance
21:00 Paweł Korbus performance „NAJN"

O wątpliwościach, o niechęci, autopogardzie, byciu miłośnikiem i wstrząsach metafizycznych w biedzie.

21:30 Maria Porzyc performance „Podroż do wnętrza ciała"

"Śniło mi się, że w bramie obok urodził się święty Jerzy. I wszyscy o tym wiedzieli.

Rano udałam się pod jego drzwi, przedarłam przez tłum koczujących tam sąsiadow, aby rownież złożyć mu kwiaty."

Opowieść o ciemności, o tym, co niedostępne, o pozostawaniu w rozsądnych granicach.

22:00 Szymon Pietrasiewicz, performance „Gięcie"

Wypowiedź o Tobie i sobie. Badanie właściwych proporcji. Badanie czasu, Badanie miejsca. Badanie może być sztuką?

22:30 Piotr Strobel działanie pt. „ZMIANA"

Tematem działania jest „zmiana" jako jedyny stały przejaw życia i funkcjonowania natury. Człowiek jako jej element. Relacje człowiek-natura, człowiek-miejsce, człowiek-człowiek.

Zmiana relacji, zmiana miejsca, migracja, przekraczanie granic, adaptacja, ślady zachodzących zmian. Celem działania jest wywołanie przemyśleń na temat konsekwencji ludzkiej ingerencji w naturę, skojarzeń z przemieszczeniem i adaptacją w nowych przestrzeniach, wpływaniem jednostki na otoczenie oraz podleganie wpływom zewnętrznym.

23:00 Tomasz Foltyn, film oraz działanie performance "Przestrzenie intymne"

Projekt powstał podczas pobytu Tomasza Foltyna w USA w 2011 roku. Ma charakter wciąż otwartego procesu, ktory oparty jest na osobistym doświadczeniu wyrażanym poprzez ciało i ruch.

Oficyna w Podworku Sztuki Centrum Kultury,

Ul. Narutowicza 32

Niedziela 20 maja
11:00-13:30 Warsztat "Rozwoj umiejętności społecznych jako sposob przezwyciężania kryzysu i zwiększania poziomu aktywności społecznej" Prowadzenie: Agnieszka Ziętek

Warsztaty skierowane są do kobiet, czyli grupy, ktora w znacznie większym stopniu niż mężczyźni narażona jest na negatywne skutki globalnego kryzysu, takie jak chociażby brak stałego zatrudnienia, utrudniony dostęp do edukacji, dyskryminacja na rynku pracy. Efektem takiej sytuacji może być stopniowe ograniczanie ich uczestnictwa w sferze publicznej, a w następnie marginalizacja i wykluczanie z życia społecznego.

Warsztaty dotyczyć będą sposobow wzmacniania społecznych więzi i wzajemnych oddziaływań, pracy w zespole, tworzenia sieci komunikacyjnych, skutecznego komunikowania, budowania zespołow i grup wsparcia, a także możliwości praktycznego działania w ramach tzw. trzeciego sektora, czyli organizacjach typu NGO.

Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do wzrostu poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienia podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Galeria Labirynt, Grodzka 5a.

14:00 Wydarzenie pt. „Reclaim the city - Odzyskać miasto" - piknik w przestrzeni miejskiej mający na celu zainteresowanie mieszkańcow aktywnym wypoczynkiem pośrod zieleni, jak rownież uświadomienie szerszej społeczności konieczności wywierania wpływu na władze miasta w przypadku podejmowania kluczowych decyzji dotyczących wyglądu miejsc służących lublinianom do wypoczynku i rekreacji. Teren ten, w ktorym od wielu lat nie odbywają się żadne akcje społeczne i kulturalne jest obecnie zawłaszczany przez pobliskie Międzynarodowe Targi Lubelskie, ktore zniszczyły oś głownej alei Parku.

Zadaniem akcji "Odzyskać miasto" jest chwilowe pobudzenie okolicy amfiteatru wydarzeniem artystyczno-społecznym angażującym do udziału pobliskich mieszkańcow, społecznikow zaangażowanych w rewitalizację Parku, uczniow liceum plastycznego oraz osoby z grup defaworyzowanych społecznie. Chwilowa obecność uczestnikow akcji zostanie zaakcentowana stworzeniem instalacji artystycznych. Podkreślą one walory tego miejsca. Instalacje te będą bezpośrednim efektem wydarzenia. Prace tworcow będą pobudzać dyskusję wśrod mieszkańcow nad zagospodarowaniem tej przestrzeni oraz znalezieniem nowych funkcji dla Parku. W trakcie działania odbędą się działania teatralne oraz performance z udziałem lokalnych artystow oraz gości z zagranicy.

W działaniu wezmą udział Włoscy artyści, ktorzy zasłynęli z odzyskiwania przestrzeni www.teatrovalleoccupato.it

Park Ludowy., Al. Zygmuntowskie

19:00 Teatr Realistyczny spektakl „Jestem"

Czy wiersz może nie być kobietą?

Ileż to jeszcze stronic niezmazanych krwią głodną!

Lecz ten, co stał się, mnie jedząc,

Wiersz rankiem napisany, nakarmiony nocą,

Czyż może nie być kobietą?

Teatr Realistyczny - Frakcja Żeńska

Zzaprasza na pokaz interpretacji wierszy kobiecych autorstwa mężczyzn w wykonaniu

kobiecym.

Cztery kobiety dryfują miedzy sztywną formułą spektaklu teatralnego a performensem, zacierając rożnicę pomiędzy rolą a realną wypowiedzią. Na scenie zostaje spreparowany esej o kobiecie ukrytej za kuluarem swoich przywar i pragnień, między wyuzdaniem a naturalnością. Kobiety wkładają sobie w usta słowa napisane przez mężczyzn, Rafała Wojaczka i Mirona Białoszewskiego dając się im skonstruować i opiewać zarazem, by potem ustanowić siebie i swoje ciało w auto-doświadczeniu.

Warsztaty Kultury, Popiełuszki 5

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

www.transeuropafestival.eu

Koordynatorka Festiwalu: Madalena Łuczyn

Kontakt tel. 0048 517 825 515

magdalena.luczyn@wp.pl

bilety:

wstęp wolny

autor:
zmodyfikowano  8 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ