koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
GDYBYM BYŁ BOGACZEM
zmodyfikowano  7 lat temu  »  

SILESIAN JAZZ FESTIWAL

CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 5 483 wyświetleń od 25 kwietnia 2012
  • od: 16 maja 2012, środa
    do: 20 maja 2012, niedziela

7 edycja

O festiwalu

16 maja rusza 7. Sile­sian Jazz Festi­val. Każ­dej edy­cji imprezy przy­świeca idea edu­ka­cji Jaz­zo­wej. Dla­tego tak uznani muzycy jak Kurt Elling czy Andy Mid­dle­ton nie tylko kon­cer­tują w Kato­wi­cach, ale i popro­wa­dzą warsz­taty z woka­li­styki jaz­zo­wej oraz kom­po­zy­cji i aran­ża­cji w kla­sie sak­so­fonu. Sile­sian Jazz Festi­val stara się także łączyć kon­certy uzna­nych mistrzow (w tym roku będą to mię­dzy innymi: Adam Mako­wicz, Hen­ryk Miś­kie­wicz, Grze­gorz Nagor­ski) z mło­dymi muzy­kami, lau­re­atami Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej, Jazz Juniors oraz Sile­sia Juniors Stage

18 maja zaprosimy Państwa do debaty „Co sły­chać w pol­skim jaz­zie?" pro­wa­dzo­nej przez Kry­stiana Bro­dac­kiego. Dla dzieci i mło­dzieży przy­go­to­wa­li­śmy serię ani­ma­cji muzyczno - pla­stycz­nych, wśrod nich mię­dzy innymi: warsz­taty muzyczne (ul. Mariacka oraz Teatr Roz­rywki) i Rodzinne Mati­nee na jazzowo.

Sile­sian Jazz Festi­val jest row­nież row­nież plat­formą inte­gra­cji ośrod­kow jaz­zo­wych z Pol­ski i Europy. Muzycy z kilku zna­czą­cych uczelni podzielą się swo­imi doświad­cze­niami, suk­ce­sami i pro­ble­mami. Do Kato­wic przy­jadą przed­sta­wi­ciele szkoł z Kra­kowa, Gdań­ska, Rot­ter­damu oraz Ostrawy.

Jako, ze do tej pory Sile­sian Jazz Festi­val miał zaszczyt gościć tak wspa­nia­łych muzy­kow jak mię­dzy innymi: Wal­lace Roney, Vic­tor Men­doza, Kurt Rosen­win­kel, Ravi Col­trane, Jim Black, Matt Mit­chell, Geo­rge Cables, Lars Daniels­son, John Par­ri­celli, Piotr Woj­ta­sik, Jaro­sław Śmie­tana, Leszek Moż­dżer, Michał Urba­niak, Ber­nard Maseli, uzna­li­śmy, że naj­lep­szym zwień­cze­niem każ­dej edy­będzie przy­zna­nie sta­tu­etki Amba­sa­dora Jazzu w Pol­sce. W tym roku otrzyma ją…

Zdra­dzimy to w cza­sie kon­certu finałowego.

O festiwalu

16 maja rusza 7. Sile­sian Jazz Festi­val. Każ­dej edy­cji imprezy przy­świeca idea edu­ka­cji Jaz­zo­wej. Dla­tego tak uznani muzycy jak Kurt Elling czy Andy Mid­dle­ton nie tylko kon­cer­tują w Kato­wi­cach, ale i popro­wa­dzą warsz­taty z woka­li­styki jaz­zo­wej oraz kom­po­zy­cji i aran­ża­cji w kla­sie sak­so­fonu. Sile­sian Jazz Festi­val stara się także łączyć kon­certy uzna­nych mistrzow (w tym roku będą to mię­dzy innymi: Adam Mako­wicz, Hen­ryk Miś­kie­wicz, Grze­gorz Nagor­ski) z mło­dymi muzy­kami, lau­re­atami Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej, Jazz Juniors oraz Sile­sia Juniors Stage

18 maja zaprosimy Państwa do debaty „Co sły­chać w pol­skim jaz­zie?" pro­wa­dzo­nej przez Kry­stiana Bro­dac­kiego. Dla dzieci i mło­dzieży przy­go­to­wa­li­śmy serię ani­ma­cji muzyczno - pla­stycz­nych, wśrod nich mię­dzy innymi: warsz­taty muzyczne (ul. Mariacka oraz Teatr Roz­rywki) i Rodzinne Mati­nee na jazzowo.

Sile­sian Jazz Festi­val jest row­nież row­nież plat­formą inte­gra­cji ośrod­kow jaz­zo­wych z Pol­ski i Europy. Muzycy z kilku zna­czą­cych uczelni podzielą się swo­imi doświad­cze­niami, suk­ce­sami i pro­ble­mami. Do Kato­wic przy­jadą przed­sta­wi­ciele szkoł z Kra­kowa, Gdań­ska, Rot­ter­damu oraz Ostrawy.

Jako, ze do tej pory Sile­sian Jazz Festi­val miał zaszczyt gościć tak wspa­nia­łych muzy­kow jak mię­dzy innymi: Wal­lace Roney, Vic­tor Men­doza, Kurt Rosen­win­kel, Ravi Col­trane, Jim Black, Matt Mit­chell, Geo­rge Cables, Lars Daniels­son, John Par­ri­celli, Piotr Woj­ta­sik, Jaro­sław Śmie­tana, Leszek Moż­dżer, Michał Urba­niak, Ber­nard Maseli, uzna­li­śmy, że naj­lep­szym zwień­cze­niem każ­dej edy­cji imprezy będzie przy­zna­nie sta­tu­etki Amba­sa­dora Jazzu w Pol­sce. W tym roku otrzyma ją…

Zdra­dzimy to w cza­sie kon­certu finałowego.

autor:
zmodyfikowano  7 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ