koncentrator kultury wyciskamy 100% kultury z kultury - wyciskaj z nami!

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki
wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z  Polityką Prywatności.

» ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ
Pierwsza symfoniczna trasa Narodowej Orkiestry Dętej - ŁódzkiePierwsza symfoniczna trasa Narodowej Orkiestry DętejCO JEST GRANE - wrzesień 2021 - nr 329
zmodyfikowano  5 lat temu  »  

FRU#10 Festiwal tańca,muzyki,kontaktu,improwizacji

Łódź »
CO było GRANE - ARCHIWALNE TERMINY » » 15 216 wyświetleń od 21 września 2016
  • od: 12 października 2016, środa
    do: 16 października 2016, niedziela

ENGLISH VERSION YOU WILL FIND BELOW<<<<

REJESTRACJA JUŻ OTWARTA!:)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYPEŁNISZ TUTAJ: https://docs.google.com/forms/d/1OKuLjH7IZfDmeOgG7pxLv9M0K7_ZY7086e-SqDLt7YI/edit [w razie trudności technicznych – napisz do nas na adres kijogroup@gmail.com, przyślemy formularz w pliku doc.]

Mówi się, że liczba 10 to pitagorejski symbol doskonałości…:) Przed nami, 10 edycja FRU, gdzie czeka na Was esencja Festiwalu. PoFRUnęło już 9 edycji, ale nie osiadamy na laurach, chcemy więcej…! więcej liczb, tańca/ruchu, muzyki i zapalonych ludzi! Dalej koncentrujemy się na Kontakt Improwizacji i jej inspiracjach płynących z różnorodnych technik tańca/ruchu: [aikido, tango, improwizacja] – nieustanne poszukiwanie, odkrywanie. O poranku Wasze ciało oraz umysł rozbudzi i pozytywnie nastawi --Yoga Ashtanga-- W programie 3 bloki zajęć warsztatowych: 1. Kontakt Improwizacja (KI) 2. Inspiracje dla KI - (tango, aikido, improwizacja) 3. Kompilacja KI + inspiracje

Nie zapominamy też o wyjątkowych JAMach improwizacji tańca i muzyki na żywo oraz jedynych w swoim rodzaju wieczorach performance. Ponadto w programie warsztaty dla dzieci i ich rodziców. Oczywiście to nie wszystko, skrywamy jeszcze wiele FRUniespodzianek! Śledźcie pojawiające się informacje, rejestrujecie się i pakujcie dresy:) Zapraszamy -----> No to FRU – po raz 10!!!

Nauczyciele: Blok kontakt improwizacji: Kama Puma Jankowska, Maga Radlowska, Sebastian Flegiel, Jacek Owczarek, Michal Ratajski, Filip Wencki Blok inspiracji: Piotr Nowakowski (aikido), Paweł Skalski & Magdalena Wlazeł (tango) Yoga Ashtanga: Majka Justyna Kontakt dla dzieciaków: Kasia Gilgenast

Muzycy: Fisherboyz(duet): Piotr Matula+Maciej Milczarek, Martyna Jagodyńska, Robert Horvath + … (więcej info wkrótce)

FRU#10 w liczbach:

24 godzin warsztatów

18 godzin JAMów

11 nauczycieli

X muzyków

5 dni i 4 noce

4 JAMy

2 wieczory performance

1 video wieczór

1 "Kardio JAM"

Zakwaterowanie dla pierwszych 20 osób, które dopełnią rejestracji i wpłacą całą kwotę na wskazane konto.

Podczas festiwalu zapewniamy pyszne dwudaniowe obiady, przekąski i kawę/herbatę (24h).

KOSZT: 666,00 zł [całość do 30.IX.] 777,00 zł [całość od 1.X.] [możliwa płatność w dwóch ratach: 1 rata (400zł maks do 20.IX.), 2 rata (pozostała kwota maks do 1.X.)

[aby się zarejestrować patrz pkt.4 Regulaminu FRU]. [dla uczestników z Łodzi, oraz niepotrzebujących noclegu - 10% zniżki] [dla uczestników co najmniej 4 edycji FRU - 15% zniżki] [dla dotychczasowych nauczycieli poprzednich edycji FRU - 50% zniżki] [zniżki nie sumują się]

Organizator: KIJO

Partnerzy: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Fabryka Sztuki, Teatr CHOREA

Kontakt: kijogroup@gmail.com www.kijogroup.com https://vimeo.com/frufestival

R E G U L A M I N FRU FESTIWALU: 1: FRU Festiwal jest wydarzeniem non-profit, zakładającym działanie społecznościowe i jako jedyny jest w pełni finansowany z wpłat uczestników - czyli Was moi drodzy. Oznacza to, że aby Festiwal się odbył, konieczne jest Wasze potwierdzenie chęci zaistnienia tego wydarzenia i dokonania pełnej wpłaty. O rezerwacji miejsca – decyduje wpłata całej kwoty. Twoja szybka wpłata pozwoli nam na profesjonalne przygotowanie tego wydarzenia.

2: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Festiwalu (oraz zwrotu wniesionych wpłat) w wypadku braku odpowiedniej ilości uczestników do sfinansowania Festiwalu!

3: W przypadku rezygnacji do 28 września, organizatorzy zwracają 50% kwoty! Po 28 września, zwrotów NIE BĘDZIE – PROSIMY o rozważne decyzje! Wiąże się to ze zobowiązaniami finansowymi wobec naszych partnerów i podpisaniem stosownych umów w celu realizacji FRU.

4: Rejestracja na FRU Festiwal wymaga przesłania wypełnionego formularza na adres organizatora: kijogroup@gmail.com oraz wpłaty całej kwoty na wskazane konto (napisz do nas, zarejestruj się, prześlemy Ci numer konta).

5: FRU Festiwal przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli nie jesteś pełnoletni, przedstaw pisemną zgodę rodziców (wraz z serią i nr dokumentu tożsamości opiekuna i telefonem kontaktowym).

6: Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników Festiwalu. Prosimy o zadbanie o to we własnym zakresie.

7: Organizator nie wystawia rachunków ani faktur – patrz punkt 1 regulaminu. Na specjalne życzenie możliwe jest wystawienie zaświadczenia o udziale w Festiwalu.

Misja F R U Festiwalu:

Szerzyć wiedzę i wartość kontakt improwizacji jako techniki tańca, Rozwijać Polską Platformę komunikacji i współpracy nauczycieli kontakt improwizacji, Utrzymywać wysoki poziom nauczania, profesjonalizm, nieustanne poszukiwania, Nieskończenie przesuwać granice, Poszerzać źródła wiedzy dla KI, Wyjść na spotkanie Pokorze....

F R U Festiwal wspiera współtworzenie polskiej sceny tańca - Twoje uczestnictwo ma ogromne znaczenie i jest wsparciem dla tej idei. Terminowe wpłaty decydują o Waszej potrzebie realizacji kolejnych edycji Festiwalu. Dziękujemy za okazane wsparcie i zrozumienie idei FRU Festiwalu.

ENGLISH<<<<<< FRU#10 FESTIVAL - dance, music, improvisation, contact.. 12th – 16th October 2016

REGISTRATION IS OPEN!:)

Link to the registration form: https://docs.google.com/forms/d/1_5X6NwR4ebA0mjw2ytcJfylfnwrZ2khBiNkAyY5QWS4/edit [In case of any technical difficulties e-mail us on: kijogroup@gmail.com, we will send you a registration form as a.doc file.]

It is said that the number 10 is the Pythagorean symbol of perfection…:)So, the 10th edition of FRU Festival is coming, where the essense of the festival is waiting for you! There were 9 editions, but we do not rest on our laurels, we want more... more numbers, dances / movements, music and passionate people! Continually we focus on Contact Improvisation and its inspirations coming from different dance and movements techniques: [aikido, tango, improvisation] - permanently searching, discovering. In the morning, the body and the mind will be awaken and positively attitude by --Yoga Ashtanga--

In the program - 3 blocks of workshop: 1. Contact Improvisation (KI) 2. Inspiration for KI - (tango, aikido, improvisation) 3. Compilation of KI + inspiration

We will not forget about unique JAMs - dance and live music improvistions as well as special evenings of performances. Moreover in the program there will be one of a kind workshops for children and their parents. Of course that’s not the end, we are still hiding many FRU-surprise! Follow us for more information, register and pack your tracksuits:) Welcome -----> Let's FRU – for the tenth time!

Teachers: CI block: Kama Jankowska, Maga Radlowska, Sebastian Flegiel, Jacek Owczarek, Michał Ratajski, Filip Wencki Inspiration block: Piotr Nowakowski (aikido), Pawel Skalski & Magdalena Wlazel (tango) Yoga Ashtanga: Majka Justyna CI for kids: Kasia Gilgenast

Musicians: Martyna Jagodynska, Matula, Maciej Milczarek, Robert Horvath and more… (update soon)

FRU#10 in numbers:

24h of workshops

18h of jams

11 teachers

X musicians

4 jams

5 days and 4 nights

2 performance evenings

1 video evening

1 „Cardio JAM”

Accommodation for the first 20 people who fully complete registration and pay full price into given account.

During the festival we provide delicious two-course dinners, snacks and tea/coffee (24h)

Price: 666,00 PLN (full price until 30.IX) 777,00 PLN (full price from 1.X.) [There is a possibility to pay into two installments: 1st one: 400 PLN until 20.IX, 2nd one: the rest of the price until 1.X.

[to register go to 4th point of the regulations] [for all participants who took part in at least 4 editions of FRU Festival – 15% discount] [for previous FRU Festival teachers – 50% discount] [discounts do not sum up]

Organizer: KIJO Group

Partners: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Fabryka Sztuki, Teatr CHOREA

Contact us: kijogroup@gmail.com www.kijogroup.com kttps://vimeo.com/frufestival

FRU FESTIVAL REGULATIONS 1. FRU FESTIVAL is non profit event that assumes social activity and as the only one is fund fully from the participants payments – it means you all. That means, in order for the Festival to take place it is essencial for us to confirm your full payments. Your spot on the Festival will be confirmed after the payment of the entire amount. Your quick payment will allow us for the professional preparation of this event.

  1. The organisers reserve the right to call of the Festival (full refund) in case of not enough participants able to fund FRU Festival.

  2. In case of resignation until 28.IX. Organisers refund half of the price. After 28.IX. there will be no refunds – please consider your decisions. It is connected with our financial duties towards our partners and signing up agreements need for the Festival to take place.

  3. To register to FRU Festival you need to send us fully completed application form to our e-mail address: kijogroup@gmail.com and pay the full fee into given account (write to us, register and we will send you the account number).

  4. FRU Festival in designated for people over 16. If you are underaged send us written parential consent (with id number and telephone number of your warden).

  5. Organisers do not provide with the health insurance. Please take care about it on your own.

  6. Organisers do not issue an invoice or bill – via 1st point in the regulations. For special request it is possible to aquire a certificate of participation.

FRU Festival Mission:

To spread knowlege about contact improvisation as a dance technique. To develope Polish Platform of communication and cooperation of contact improvisation teachers To maintain the highest level of teaching and profesionalism To constantly push the boundries Go forth to meet Humility

FRU Festival supports the creation of Polish Dance Scene – your participation really matters and is a grate help for this idea. Early payments are essential for the FRU Festival to happen. Thank you for you support and understanding the idea of FRU Festival.

zmodyfikowano  5 lat temu  »  
przewiń ekran do początku stronyprzewiń ekran do początku strony

Wybierz kasę biletową:

ZAMKNIJ